Dodatek węglowy - Przyjmowanie wniosków

Urząd Gminy Jabłoń informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku węglowego.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o dodatku węglowym z dnia 11 sierpnia 2022 roku dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (EPUAP), lub
  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jabłoń (pokój nr 9).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 tys. zł.

PLIKI DO POBRANIA: 


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy