Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W niedzielę dnia 22 sierpnia 2021r. odbyły się Dożynki Powiatu Parczewskiego, którego gospodarzem w tym roku była Gmina Parczew. Uroczystość rozpoczęła się od  przemarszu korowodu dożynkowego z Placu Wolności do Bazyliki Mniejszej w Parczewie. Następnie rozpoczęła się msza święta w intencji rolników i tegorocznych plonów. Podczas Eucharystii, której przewodniczył dziekan Dekanatu Parczewskiego ks. kanonik Jacek Nazaruk, poświęcone zostały wieńce i chleb dożynkowy, a delegacje samorządów przekazały dary ołtarza.  Po zakończonym nabożeństwie odbył się przemarsz korowodu z kościoła na stadion sportowy MOSiR, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości dożynkowe. Po oficjalnych wystąpieniach  i przemówieniach na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe z okolicznych gmin powiatu. W Święcie Plonów uczestniczyło wielu zaproszonych gości.

Naszą Gminę  godnie reprezentowali: Piotr Denejko - Członek Zarządu Powiatu w Parczewie i Sekretarz Gminy Jabłoń oraz Diana Abramczuk - Sak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłoń jako delegacja samorządu - w darze przekazali ręcznie malowany na płótnie obraz Matki Boskiej Parczewskiej wykonany przez Bogusławę Makarewicz oraz kwiaty, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu poprzez przygotowanie stoiska, gdzie w trakcie trwania dożynek można było dokonywać degustacji różnego rodzaju potraw tradycyjnych jak i nowoczesnych , KGW Paszenki, Sołectwo Jabłoń i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu – przez przygotowanie wieńców dożynkowych, jak i również zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia, który uświetnił uroczystość swoim występem wokalnym.

W trakcie uroczystości dożynkowych odbył się konkurs na wieniec dożynkowy.  Komisja konkursowa po dokonaniu oceny wieńców przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu,
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbówce (gmina Parczew),
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich „Górczanie” z Górek (gmina Sosnowica).

Wszystkim oczywiście serdecznie gratulujemy.

Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w uroczystości dożynkowe promując naszą społeczność na tle powiatu.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.2973848436194972


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu