Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dnia 5.01.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem konkursu był: Wójt Gminy Jabłoń, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Na konkurs wpłynęło 19 prac: ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie i Szkoły Podstawowej w Dawidach. Komisja biorąc na pierwszym miejscu samodzielność wykonanej pracy, następnie pomysłowość, technikę wykonania, związek z tematem i estetykę postanowiła wyłonić do eliminacji powiatowych następujące osoby. Wyłonienie zwycięzców z dwóch grup wiekowych było jednoznaczne nominacją do eliminacji powiatowych konkursu plastycznego, który odbędzie się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Nominowani:

I grupa – Przedszkola (3 – 4 latki, 5 latki, 6 latki)

 1. Stanisław Babicz – 4 lata – SP Jabłoń
 2. Laura Kowalska – 4 lata – SP Jabłoń
 3. Alicja Potapczuk – 5 lat – SP Jabłoń
 4. Antoni Chlebek – 5 lat – SP Jabłoń
 5. Liliana Kowalska – 6 lat – SP Jabłoń
 6. Aleksander Potapczuk – 6 lat – SP Jabłoń

II grupa – Szkoły Podstawowe klasy I - IV

 1. Nikola Korpysz – I klasa – SP Dawidy
 2. Kacper Kozak – I klasa – SP Dawidy
 3. Mikołaj Sikora – III klasa – SP Jabłoń
 4. Martyna Bujnik – III klasa – SP Jabłoń
 5. Hubert Bryguła – IV klasa – SP Kolano

III grupa – Szkoły Podstawowe klasy V – VIII, IV grupa – Szkoły Ponadpodstawowe, i V grupa – Osoby dorosłe nie wzięły udziału w konkursie.

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

 1. Olga Zieńczuk – 4 lata – SP Jabłoń
 2. Nikodem Sołtan – 4 lata – SP Jabłoń
 3. Jagoda Potapczuk – 4 lata – SP Jabłoń
 4. Wiktoria Konstrat – 6 lat – SP Dawidy
 5. Mikołaj Milaniuk – 6 lat – SP Dawidy
 6. Anna Kropiwiec – 6 lat – SP Dawidy
 7. Maja Kozak – 6 lat – SP Dawidy
 8. Marta Kowalczuk – 6 lat Dawidy

 

Dnia 19 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowych dyplomów i nagród. Dziękujemy dyrektorom Szkół Podstawowych z Jabłonia, Dawidów i Kolana za współpracę i miłe przyjęcie zaś nauczycielom, opiekunom i rodzicom za pomoc w organizacji etapu wewnętrznego konkursu, uczestnikom  za udział, a nominowanym powodzenia na etapie eliminacji powiatowych.

 

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3084534191793062


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu