Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Gmina Jabłoń informuje, że w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Jabłoń (Pokój Nr 1) został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Punkt jest czynny w godzinach:

Poniedziałek – czwartek: 12:00 - 15:00
Piątek: 9:00 - 12:00

W punkcie można uzyskać informacje na temat warunków i zasad udziału w Programie "Czyste Powietrze", jak również pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność rozliczającego dotację.

Osoba koordynująca: Ewelina Niczyporuk, tel. 83 356 00 06 wew. 25

Więcej informacji o uruchomieniu i działaniu powyższego punktu można będzie uzyskać na spotkaniu informacyjnym dnia 30 lipca 2021 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń.
ZAPRASZAMY.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy