Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Jabłoń 2020 r.

W lutym 2020 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom.” Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Urząd Gminy w Jabłoniu. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk-Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu . Uczestnicy eliminacji gminnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka, składający się z 35 pytań I grupa, 54 pytań II grupa oraz 43 pytań dla szkoły ponadgimnazjalnej o zróżnicowanym stopniu trudności.

Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Katarzyna Matczuk - sekretarz oraz Marzena Zieńczuk - członek

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych , I i II grupie wyłoniono następujących zwycięzców:
I grupa
1 miejsce - Natalia Filipiuk ze szkoły podstawowej w Gęsi
2 miejsce - Bartosz Mostowiec ze szkoły podstawowej w Paszenkach
3 miejsce - Natalia Skrzypkowska ze szkoły podstawowej w Gęsi


II grupa
1 miejsce - Natalia Szwaj ze szkoły podstawowej SGO,,POLESIE” w Jabłoniu
2 miejsce - Kacper Iżko ze szkoły podstawowej w Kolanie
3 miejsce - Aleksandra Dragan ze szkoły podstawowej w Gęsi

Te 6 osób będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Eliminacje gminne Turnieju w ZSCKR w Jabłoniu odbyły się 5 lutego 2019 r.
Wzięło w nich udział 12 uczniów.
Jury w składzie: Mirosław Kusiuk – przewodniczący, Rafał Stańko -sekretarz oraz Artur Paterek – członek

Wyłoniono następujących zwycięzców:
1 miejsce - Paweł Wasilewski
2 miejsce - Jakub Deneka
3 miejsce - Damian Łajtar


Te 3 osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie. Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom który odbędzie się 20-03-2020r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Opr. Mirosław Kusiuk

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy