Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki)

Wójt Gminy Jabłoń unieważnia nabór na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie ogłoszonego 27 stycznia 2020 r. na stronie internetowej www.jablon.pl. W wyniku weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych stwierdzono, iż żadna z kandydatur nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności brak kserokopii świadectwa pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy. 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy