Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie ogłoszonego dnia 27 stycznia 2020 r. na stronie internetowej www.jablon.pl został wybrany Pan Paweł Gołacki, zam. Wierzbówka. Kandydat spełnia wszystkie wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydat spełnia wymagania formalne i posiada kwalifikacje niezbedne do zatrudnienia na w/w stanowisku pracy.