Informacja o wynikach konkursu na terapeutę zajęciowego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie ogłoszonego dnia 27 stycznia 2020 r. na stronie internetowej www.jablon.pl został wybrany Pan Paweł Gołacki, zam. Wierzbówka. Kandydat spełnia wszystkie wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydat spełnia wymagania formalne i posiada kwalifikacje niezbedne do zatrudnienia na w/w stanowisku pracy. 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy