Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z wystąpieniem Premiera Mateusza Morawieckiego z 5 listopada 2021r., jeszcze w tym roku 1714 gmin otrzyma 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł na projekty związane z kanalizacją.

Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów oraz danych GUS na 31 października br. W tym przypadku algorytm podziału uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90 proc., a także poziom zamożności danej gminy.

Zgodnie z wykazem, Gmina Jabłoń powinna uzyskać:

  • 300.000,00 zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
  • 1.224.626,00 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji.

Przekazane środki gminy mogą przeznaczyć na w/w inwestycje w latach 2021-2024.


Urząd Gminy Jabłoń