Kolejne dofinansowanie w Gminie Jabłoń "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Gminy Jabłoń"

W dniu 06.08.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko przy asygnacie Skarbnika Gminy Jabłoń - Romana Wójciuka podpisali umowę o powierzenie grantu nr 6/1/2018 na realizacje projektu grantowego "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej"

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Oś Priorytetowa III:
 Cyfrowe Kompetencje społeczne.

Zakres rzeczowy:

- Szkolenie pt. "Rolnik w sieci"
- Szkolenie pt. "Moje finanse i transakcje w sieci"
- Szkolenie pt. "Rodzic w Internecie"

Okres realizacji: 01.08.2018-31.03.2019 r.

Wartość dofinansowania: 
100 %

 


 

Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy