Kolejny sukces KS Olimpii Jabłoń!

Zgodnie z ogłoszonymi wynikami konkursu programu Mikro Granty-Klub Sportowy Olimpia Jabłoń uzyskał kolejne dofinansowanie na realizację zadania pn. „Promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Gminie Jabłoń” w wysokości 12.657,00 zł. Zadanie zakłada organizację zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej wraz z turniejami sportowymi w Jabłoniu.

Termin realizacji zadania: 01.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy