Konkurs - HASŁO WRAZ Z ILUSTRACJĄ PROMUJĄCE CZYTELNICTWO

Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu , ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3 21-205 Jabłoń , tel. 833560048


Cele konkursu:
- promowanie czytelnictwa
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności
- promocja i popularyzacja biblioteki
- integracja mieszkańców z biblioteką


Adresaci:
Trzy kategorie:
Klasa I-III
Klasa IV-VI
Klasa VII-VIII
Udział w konkursie mogą brać dzieci z całej Gminy Jabłoń


Prace:
- przedmiotem konkursu jest praca (hasło wraz z narysowaną do niego ilustracją) promująca czytelnictwo
- prace należy wykonać w formacie A4 techniką dowolną
- prace prosimy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu, oraz w Filii Bibliotecznej w Paszenkach, Kolanie i Gęsi.
- na odwrocie pracy, należy napisać imię, nazwisko , klasę oraz miejscowość
- do prac należy dołączyć oświadczenie rodzica ( do pobrania na stornie internetowej biblioteki)
- każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę
- po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie
- prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością GBP w Jabłoniu


Ocena:
- komisja wybierze najlepsze prace
- oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu


Termin:
Prace należy składać do 30 czerwca 2020r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 6 lipca 2020r.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody

 

PLIKI DO POBRANIA: 
- Regulamin konkursu
- Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy