Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Parczewie prosi o rozpropagowanie wśród uczniów kursu e-learningowego pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy", który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.  Kurs skierowany jest do dzieci rolników w przedziale wiekowym 6 - 15 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy 100 hulajnóg. 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Na zwycięzców czekają hulajnogi !!!


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Parczewie