Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Koło Gospodyń Wiejskich w Paszenkach uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „(Od)tworzyć lokalną tradycję” w wysokości 12.000,00 tys. zł w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska edycja 2023.

Celem zadania jest stworzenie warunków do wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej społeczeństwa, w tym głownie dzieciom i młodzieży. Projekt ma na celu uchronić od zapomnienia zwyczaje i tradycje ludowe będące dawniej częścią życia mieszkańców naszej wsi i okolic. Zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest "zaszczepienie" szczególnie w najmłodszych mieszkańcach miejscowości i Gminy, zamiłowania do folkloru, kultury ludowej i dawnych zwyczajów. Poprzez realizację zadania planowane jest ukazanie prostoty, a zarazem piękna, dawnego życia na wsi, poszanowania osób starszych, szacunku do pracy i chleba. Ukazanie dawnej, często bardzo skromnej, ale niezwykle smacznej w swej prostocie kuchni tradycyjnej. Zaplanowane działania swoim zakresem obejmą utrzymanie trwałość tradycji w życiu społeczeństwa i wykorzystanie nabytych umiejętności oraz pozyskanej wiedzy w życiu codziennym. Dzięki realizacji projektu nastąpi popularyzacja zachowanego dziedzictwa kulturowego w tak małej Gminie. Ponadto, projekt posłuży rozwijaniu umiejętności, nabyciu wiedzy na temat zachowanych tradycji i wartości. Podejmowane inicjatywy będą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, twórczości ludowej i amatorskiej z wielu dziedzin, uwzględniając tradycje rękodzieła i rzemiosła. Powyższe działania swoim zakresem przyczynią się do aktywizacji i podniesienia poziomu integracji społecznej na obszarze o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wzrost zaangażowania lokalnego społeczeństwa w kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych, będących podstawą budowania aktywności społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty śpiewaczy ludowych, warsztaty z plecenia wieńca dożynkowego oraz warsztaty z pieczenia korowaja weselnego i dawnych potraw. Zadaniem końcowym projektu będzie organizacja Święta Plonów.

Chętne osoby zapraszamy do udziału w projekcie.