Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Jabłoń informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania pt. „Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Rolnicy, którzy złożyli w 2019 r. deklaracje przekazania odpadów rolniczych z gospodarstw rolnych zobowiązani są wypełnić i dostarczyć zamieszczone poniżej oświadczenie o otrzymywanej pomocy de minimis w rolnictwie. 

Oświadczenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłoń (pokój nr 7) do dnia 24 lipca 2020 r.

PLIKI DO POBRANIA: