Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Jabłoń Zarządzeniem nr 46/20 z dnia 10 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jabłoń na lata 2020-2035”. Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Gminy Jabłoń, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy jego mieszkańcy.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 17.07.2020 r. do dnia 07.08.2020 r. w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

- wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń lub
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „konsultacje elektromobilność”
- lub ustnie do protokołu.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

PLIKI DO POBRANIA:

- Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jabłoń na lata 2020-2035

Formularz zgłaszania uwag