Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Jabłoń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jabłoń - POBIERZ