Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 1/22 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców Gminy z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

PILIKI DO POBRANIA: