Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 4/23 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców Gminy z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

PILIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń