Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 14 lutego br. została podpisana umowa na Poprawę funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Jabłoń. Zakres zadania obejmuje budowę zasieków wraz z zadaszeniem, utwardzenie placu, montaż słupa oświetleniowego z panelem fotowoltaicznym oraz dostawę pojemników na odpady. Wykonawcą robót będzie firma „INVESTMIL” Grzegorz Chilimoniuk z siedzibą w Czeberakach pod nr 21A, 21-210 Milanów, a wartość inwestycji to 262 783,88 zł brutto.
Planowany termin realizacji zadania – 29 maja br.