"Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"

 

W dniu 16 sierpnia 2018 r. przy obecności Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego, wnioskodawcy projektu Wójta Gminy Jabłoń - Dariusza Łobejko oraz przedstawicieli gmin partnerskich: Gminy Milanów, Gminy Rossosz, Gminy Sosnówka, Gminy Wisznice, Gminy Podedwórze oraz Powiatu Parczewskiego oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"W ramach projektu przebudowana zostanie sieć dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości 12,57 km po stronie Polskiej za 5 574 329,45 zł.

PREZENTACJA Z ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU - 
<<POBIERZ>>

 
Urząd Gminy Jabłoń