Posiłek w szkole i w domu

Szkoła Podstawowa im. SGO Polesie w Jabłoniu uzyskała dofinansowanie w wysokości 52.760,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dzięki dofinansowaniu zostaną przeprowadzone prace remontowe w celu poprawy standardu stołówki a także zakup nowego sprzętu kuchennego.

Łączna wartość projektu: 65.950,00 zł

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy