Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż Gmina Jabłoń przystąpi do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

W związku z tym, prosimy wszystkich rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o wypełnienie poniższej deklaracji (w załączeniu) o ilościach posiadanych odpadów z podziałem na frakcje i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Jabłoniu - pokój nr 7 - do dnia 8 listopada 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przekazania oraz segregacji odpadów rolniczych:

ZASADY PRZEKAZYWANIA I SEGREGACJI ODPADÓW ROLNICZYCH:

1. Rolnik dostarcza odpady rolnicze na własny koszt.

2. Rolnik dostarcza odpady jedynie w dni i miejsce (PSZOK - ul. J. Tokarskiej 12; 21-205 Jabłoń) wyznaczone przez Gminę Jabłoń na zbiórkę odpadów rolniczych.

3. Każda frakcja musi być dokładnie wysegregowana i oddzielona.

4. Dostarczane odpady rolnicze nie mogą zawierać żadnych innych przedmiotów (ziemia, piach, kamienie itp.) ani innych odpadów poza zadeklarowanymi.

5. Dostarczane odpady muszą być posegregowane i przekazane w sposób umożliwiający łatwą identyfikację oraz rzetelne sprawdzenie przez pracowników Urzędu Gminy Jabłoń.

W przypadku przekazania odpadów typu: sznurki i siatki do owijania balotów 
zobowiązuję się do pokrycia kosztów w wysokości ok. 200 zł do każdej przekazanej tony odpadów. W przypadku dostarczania zmieszanych odpadów rolniczych zobowiązuję się do pokrycia kosztów w wysokości ok. 300 zł do każdej przekazanej tony odpadów.

DEKLARACJA PRZEKAZANIA ODPADÓW ROLNICZYCH - Pobierz

 

Urząd Gminy Jabłoń