PROJEKT - "Aktywność szansą na sukces"

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego - zamieszkujących gminę Jabłoń, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy