PROJEKT - "Aktywność szansą na sukces"

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego - zamieszkujących gminę Jabłoń, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

 

czytaj więcej >>