Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zakończyła się przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kolano (103752L), Kolonia-Kolano (103771L), Jabłoń (103778L), Gęś (103726L) oraz budowa w miejscowości Wantopol (104022L). Łącznie w ramach zadania wykonano prace na odcinku 2,261 km. Jest to pierwszy etap projektu, w kolejnym zostanie wybudowana droga w miejscowości Dawidy (103758L) -746,68 mb

Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu. Przebudowę i budowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna. Wszystkie roboty budowlane i zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Nadzór inwestorski nad poprawnością realizacji inwestycji sprawowała firma INVESTCOM z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Koszt inwestycji 
dla Etapu I to 710 043,96 zł brutto, dofinansowanie - 345 550,00 złotych

Przebudowa i budowa dróg możliwa była dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Jabłoń otrzymała w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy". Projekt ten Gmina Jabłoń realizuje wspólnie z Gminami Wisznice, Milanów, Rossosz i Sosnówka, Powiatem Parczewskim oraz Gminą Zabrody - Ukraina i Gminą Znamienka - Białoruś. Projekt dostał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.


Urząd Gminy Jabłoń