Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 24.06.2021 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko miał przyjemność odebrać z rąk Wojewody Lubelskiego - Lecha Sprawki promesę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka”, które to znalazło się wśród wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W ramach zadania planuje się wykonać prace budowlane przy trzech drogach wewnętrznych w tym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej pow. około 1710 m2, a także prace budowlane przy wszystkich ciągach pieszych o łącznej pow. około 700 m2 poprzez wykonanie warstwy mrozochronnej, podbudowę, podsypkę cementowo – piaskową oraz warstwę ścieralną z kostki betonowej.


Okres realizacji zadania: 07.2021-11.2021
Kwota dofinansowania: 182 000,00 zł

Zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych