Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki

Ruszyły pracę przebudowy drogi powiatowej nr 1604L w m. Paszenki na odcinku ok. 443 m. W ramach robót zostaną wykonane prace naziemne w tym wykonanie nowej nawierzchni drogi, pracę pielęgnacyjne i konstrukcja pobocza.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna.

Inwestycja wykonywana w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt inwestycji: 244 038,59 zł w tym dofinansowania 170.827,00 zł.
Głównym inwestorem jest Powiat Parczewski

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy