Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń

W miesiącu czerwcu została podpisana umowa z firmą ARGON Arkadiusz Półtorak na pierwszy etap prac w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń”. Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy