Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który trwał od 2 lipca do 15 sierpnia br. Rządowy Fundusz, to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. W/W fundusz ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mogą otrzymać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania.

Gmina Jabłoń w ramach powyższego naboru złożyła 3 wnioski

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń

Inwestycja zakłada przebudowę i budowę 7 dróg na terenie gm. Jabłoń o łącznej dł. ok. 4,005 km. Zadanie obejmuje:

  • budowę ciągu dróg gminnych nr 103787L i 103758L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 862,74 mb,
  • budowa dwóch dróg w m. Kolano nr 104023L o dł. ok. 358 mb i nr 103769L o dł. ok. 965,50 mb.
  • budowa drogi nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 324,6 mb,
  • przebudowa drogi nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w m. Dawidy o dł. ok. 990 mb

Wartość inwestycji 4.192.710 zł, wartość dofinansowania - 3.983.074,50 zł, wkład własny 5%

2. Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń

W zakres inwestycji wchodzą następujące prace:

  • budowa budynku sezonowego zaplecza boiska wraz z przyłączami, instalacją PV o mocy 3,2 kW, remont trybuny, utwardzenie terenu i budowa parkingu, montażu małej architektury na stadionie gminnym w m. Jabłoń,
  • termomodernizacja budynku sali gimnastycznej oraz budowa pump-trucka przy SP Jabłoń,
  • rozbudowa bud. OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno w celu utworzenia obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne.

Wartość inwestycji 3.998.000 zł, wartość dofinansowania - 3.598.200 zł, wkład własny 10%.

3. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń

W ramach zadania planuje się montaż gruntowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Jabłoń. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż 7 gruntowych pomp ciepła i 15 instalacji fotowoltaicznych. Pracami zostaną objęte budynki o łącznej powierzchni około 9894,91 m2. Instalacje zostaną zamontowane na 5 szkołach podstawowych, żłobku, świetlicach wiejskich, remizach i budynkach gminnych.

Wartość inwestycji 2.930.000 zł, wartość dofinansowania - 2.783.500 zł, wkład własny 5% 

ŁĄCZNIE WNIOSKOWANA KWOTA - 10 364 774,50 ZŁ

Do Polityków Zjednoczonej Prawicy szczebla krajowego i lokalnego z naszego okręgu wyborczego zostały wysłane pisma z prośbą i apelem o wszelką możliwą pomoc i wsparcie w procedurze uzyskania dofinansowania.


URZĄD GMINY JABŁOŃ