Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

W programie:

  • Przedstawienie założeń inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania PROW 2023-2027
  • Prezentacja potencjalnych zakresów wsparcia
  • Zdefiniowanie problemów i potrzeb mieszkańców
  • Kierunki rozwoju i założenia nowej strategii

Termin: 11.10.2022 r., godz. 9:00

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, 21-205 Jabłoń

 

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy