Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zaprasza hodowców trzody chlewnej na spotkanie związane ze zmianą wymogów bioasekuracji przy utrzymywaniu świń dotyczące Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Ponad to omówiona będzie aktualna sytuacja występowania ASF u dzików na terenie powiatu parczewskiego.

Powyższe spotkanie odbędzie się dnia 19.04.2023 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Parczewie wraz z przedstawicielami Biura Powiatowego ARiMR w Parczewie.

PLIKI DO POBRANIA: