Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 17 czerwca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą   TELNET Paweł Golec na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Jabłoń w ramach projektu pt. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń.

W Szkole Podstawowej w Paszenkach zakres zadania będzie obejmowała:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych

- montaż instalacji odgromowej

- wykonanie nowej izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją

- docieplenie ścian zewnętrznych

- umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

 

W Szkole Podstawowej w Dawidach zakres zadania będzie obejmował:

- wykonanie izolacji termicznej stropów nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej o grubości

- umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

 

Łączna wartość inwestycji:  487 264,29 zł

 

Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.