Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Do 31 października 2020 r. trwały roboty budowalne w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Augusta Zamoyskiego 9b w Jabłoniu”.
Zakres inwestycji obejmował:

Cześć 1 „Wykonanie izolacji termicznych”
- docieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną,
- docieplenie ścian wewnętrznych pomiędzy ogrzewanym pomieszczeniem zebrań WM i pomieszczeniami nieogrzewanej piwnicy,
- dociepleniem stropów pod poddaszem nieużytkowym położonym nad piętrem w klatce nr 1 i 4, docieplenie połączone jest z wykonaniem na dociepleniu podłogi z płyt OSB,
- docieplenie ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami poddasza użytkowego i nieużytkowego,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem kolorowej elewacji,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz docieplenia ścian fundamentowych,
- wymiana drzwi zewnętrznych do klatek i wewnętrznych do ogrzewanej piwnicy i z klatek do nieogrzewanego poddasza nieużytkowego,
- wymiana części okien oraz części drzwi balkonowych,
- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej płyt balkonowych wraz z wymianą terakoty i wykonaniem obróbek blacharskich balkonów
- wymiana opaski odwadniającej budynku,
- przełożenie odwodnienia dachu, rynien i rur spustowych,
- poprowadzenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej w osłonach wewnątrz docieplenia

Część 2 „Modernizacja instalacji c.o.”
- wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej
- przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
- wymiana źródła ciepła na pompę ciepła - dwie pompy ciepła w połączeniu kaskadowym po 43,1 kW.
- wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku.

Część 3 „Budowa instalacji fotowoltaicznej”
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 20,13 kWp (montaż 66 paneli fotowoltaicznych o mocy 305 Wp)

Koszt inwestycji: 1 308 827,78zł,
Kwota dofinansowania: 1 095 435,40 zł


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej


Projekt pt. „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Jabłoniu przy ul. Lipowej 4” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.