Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie w kwocie 28 198,00 zł w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach, którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 61,30 Mg odpadów. Dnia 20.01.2022 r. Gmina Jabłoń podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację powyższego przedsięwzięcia i udzielenie dotacji. Rolnicy, którzy złożyli w 2021 r. deklaracje przekazania odpadów rolniczych z gospodarstw rolnych zobowiązani są wypełnić i dostarczyć zamieszczone poniżej oświadczenie o otrzymywanej pomocy de minimis w rolnictwie.

Oświadczenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłoń (pokój nr 1) do dnia 11 marca 2022 r. 

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie tych rolników, którzy w 2021 r. złożyli deklaracje przekazania odpadów rolniczych.

Termin realizacji przedsięwzięcia: kwiecień/maj 2022 r.

 PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy