Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. projekt pt „OZE w Gminie Jabłoń I” został wybrany do dofinansowania na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach naboru dotyczącego wsparcia OZE wpłynęło 210 projektów na kwotę dofinansowania ponad 569 mln zł. Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów o łącznej wartości ponad 350,4 mln zł. na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z regionu na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy wymianę źródeł ciepła na urządzenia wykorzystujące OZE.

Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W Gminie Jabłoń projekt swoim zakresem obejmuje montaż:

  • Instalacji solarnych w ilości 179 szt.
  • Instalacji kotłów c.o. na pellet w ilości 11 szt.
  • Instalacji fotowoltaicznej w ilości 10 szt.
  • Instalacji Holzgas w ilości 2 szt.
  • Pompy ciepła ciepłej wody użytkowej w ilości 2 szt.

Wartość ogółem: 2 336 968,35

Dofinansowanie: 1 400 330,70

Lista projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania:

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/171293/zalacznik_nr_3_do_uchwaly_4_1_lista_ocenionych_projektow