Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, że w dniu 25 lipca 2023 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, ul. Augusta Zamoyskiego 78 odbyły się „Warsztaty kulinarne z elementami dietetyki”.

Warsztaty były realizowane ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - PODPROGRAM 2021 PLUS przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ.

Dzięki warsztatom uczestnicy mieli możliwość zdobyć nowe umiejętności, m.in.:

  • jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
  • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Uczestnikami Działań Towarzyszących były osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu