Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłoń, zarządza co następuje: § 1. 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość z zasobu gruntów stanowiącą własność Gminy Jabłoń określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

czytaj więcej >>