Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu uzyskała dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł  na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń”. Celem zadania jest rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LSR w oparciu o walory kulturowe i przyrodnicze oraz zasoby społeczne w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno-rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR.

Zakres inwestycji przewiduje:

  • wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy z furtką
  • wykonanie altany ogrodowej drewnianej
  • dostawa i montaż systemu monitoringu
  • montaż lampy solarnej oświetleniowej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy