Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiotem zadania będzie przygotowanie terenu w tym roboty przygotowawcze, wykonanie utwardzeń części działki z kostki betonowej pod altanę, a także dostawa i montaż małej architektury.

W skład zakupu małej architektury wejdą m.in.:

  • altana rekreacyjna,
  • grill prefabrykowany stacjonarny,
  • kosze na śmieci,
  • ławki z oparciem,
  • huśtawki wahadłowe, huśtawki typu "ważka",
  • zestaw zabawowy, sprężynowce,
  • stół do ping-ponga,
  • lampy oświetleniowe solarne,
  • tablica ogłoszeniowa,
  • stojaki na rowery.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw, zostanie wykonany monitoring, ogrodzenie terenu oraz parking dla samochodów. Wzbogacone zostanie wyposażenie świetlicy o nowe elektryczne grzejniki z nawiewem oraz sprzęt komputerowy, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych świetlicy dla mieszkańców z sołectwa Kalinka.

Planowana wartość inwestycji: 204 000,00 zł

Dofinansowanie: 199 920,00 zł

Inwestycje pn. „Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR