Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 27 marca 2020 r. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych realizowanych w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Jabłoń”.

Zakres prac obejmował: Budowę zasieków wraz z zadaszeniem, utwardzenie placu, montaż słupa oświetleniowego z panelem fotowoltaicznym oraz dostawę pojemników na odpady.

Koszt inwestycji: 262 783,88 zł, w tym dofinansowanie 154 559,72 zł

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020