Zakończenie robót budowlanych w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Jabłoń”.

W dniu 27 marca 2020 r. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych realizowanych w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Jabłoń”.

Zakres prac obejmował: Budowę zasieków wraz z zadaszeniem, utwardzenie placu, montaż słupa oświetleniowego z panelem fotowoltaicznym oraz dostawę pojemników na odpady.

Koszt inwestycji: 262 783,88 zł, w tym dofinansowanie 154 559,72 zł

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy