„Zakup sprzętu komputerowego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gęsi”

Koło Gospodyń Wiejskich w Gęsi otrzymało dofinansowanie na realizację projektu  pn.  „Zakup sprzętu komputerowego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gęsi”. Jego celem jest wzmocnienie potencjału stowarzyszenia oraz jego rozwój, tak aby jeszcze lepiej mogło działać na rzecz lokalnej społeczności. Gmina Jabłoń nie tylko popiera takie pozytywne inicjatywy ale również wspiera merytorycznie realizację samego projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy