„Zdalna Szkoła +”- 21 zestawów komputerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jabłoń!

Gmina Jabłoń uzyskała kolejne dofinansowanie tym razem w wysokości 54.600,00 zł na zakup aż 21 zestawów komputerowych w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła+”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowości.

W najbliższym czasie komputery trafią do uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jabłoń w celu wsparcia zdalnej nauki.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy