1 mln na rewaloryzacje Pałacu Łubieńskich w Kolanie

 

Pałac Łubieńskich otrzyma 1 mln na dofinansowanie rewaloryzacji. 18 maja Fundacja Most the Most i Gmina Jabłoń podpisały stosowną umowę. Podpisy na dokumencie złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Fundacji Most the Most oraz Dariusz Łobejko – Wójt Gminy Jabłoń. Umowę kontrasygnował Skarbnik Gminy Jabłoń – Roman Wójciuk. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i aktywności mieszkańców, otwartości na współpracę władz Gminy Jabłoń oraz grantowi od Fundacji Most the Most, pałac Łubieńskich nie tylko uniknie dewastacji, ale stanie się miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Konkurs jest podzielony na dwie części. W pierwszym etapie konkursu dla woj. lubelskiego wpłynęły 376 zgłoszeń na 25 zabytkowych obiektów. Zwycięzcą okazał się pałac Łubieńskich. W drugim etapie mieszkańcy zgłaszali pomysły na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt. Wpłynęło 181 zgłoszeń.

Nowa funkcja społeczna Pałacu Łubieńskich

Pałac Łubieńskich w Kolanie, po analizie zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów na jego funkcję społeczną, przyjmuje wiele różnorodnych i wartościowych funkcji. Biorąc pod uwagę ograniczenia architektoniczne oraz konieczność zachowania części budynku dla seniorów, zaproponowano wprowadzenie następujących stałych funkcji oraz harmonogramu zadań realizowanych na terenie pałacu:

 • Dzienny Dom Seniora - Ośrodek wsparcia dziennego dla osób niesamodzielnych, działający przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Zapewnia całodzienne usługi opiekuńcze i aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną. Oferuje bezpieczne miejsce do spędzania czasu, posiłki, zajęcia terapeutyczne, kulturalne i rekreacyjne, dostęp do książek i mediów, oraz wsparcie w codziennym życiu.
 • Aktywny Klub Seniora - Miejsce integracji i wsparcia aktywności osób starszych, zapewniające im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Oferuje dostęp do książek i mediów, warsztaty, imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie, oraz pomoc w rozwijaniu samodzielności i aktywności życiowej.
 • Archiwum Społeczne - Izba Pamięci - Miejsce spotkań mieszkańców z najstarszymi osobami z terenu gminy, prezentacja starych zdjęć miejscowości oraz nagrywanie relacji do zasobów Archiwum Społecznego dotyczących historii, obyczajów i obrzędów. Galeria starych fotografii miejscowości i tablice informacyjne o ludziach związanych z Kolanem.
 • Klub Kultury i Książki - Siedziba filii Gminnej Biblioteki Publicznej i Wiejskiego Domu Kultury. Budynek pałacu Łubieńskich stanie się centrum kulturalnym i naukowym, gdzie odbywać się będą warsztaty, koncerty, wystawy, prelekcje, konkursy, wypożyczanie książek i czasopism oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców z kulturą, nauką i ludźmi z tych dziedzin, inspirujące młode pokolenia do kształcenia i działalności w tych obszarach.

Poprzez te różnorodne inicjatywy, zrewaloryzowany pałac Łubieńskich stanie się ważnym miejscem spotkań międzypokoleniowych, propagujących kulturę i historię Gminy Jabłoń.

Gratulacje dla lokalnych bohaterów

Fundatorem Fundacji Most the Most jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera budowanie zaangażowania społecznego m.in. wokół takich inicjatyw jak konkurs Nasz Zabytek.

– "Celem Fundacji Most the Most jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań związanych z dziedzictwem narodowym i kulturą. Centralnym punktem naszych działań są zabytki, zgłaszane przez mieszkańców poszczególnych województw, które po rewaloryzacji pełnią rolę społeczną zgodną z wolą, potrzebą lub marzeniami lokalnych społeczności. Dlatego Konkurs "Nasz Zabytek" stanowi platformę, gdzie każdy może wskazać wyjątkowy zabytek, który stanie się perełką na mapie gminy, ożywioną nowymi funkcjami społecznymi. W konkursie "Nasz Zabytek" najważniejszą rolę pełnią ludzie pełni energii, zaangażowani i twórczo współpracujący. Jesteśmy dumni z mieszkańców miejscowości Kolano i Gminy Jabłoń, którzy stanowią grupę prawdziwych lokalnych bohaterów - zagłosowali na Pałac Łubieńskich i wygrali dla tego obiektu 1 mln zł na jego rewaloryzację i rozszerzenie funkcji społecznej. Gratulujemy Wam niezachwianej wiary w sukces, dynamizmu i dziękujemy za Waszą troskę o lokalne dziedzictwo" - podkreśliła podczas uroczystości Brygida Ślabska, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most.

Rolę społecznego zaangażowania i siłę sprawczą mieszkańców docenia również Wójt Gminy Jabłoń.

- „ Dzięki wspólnemu wysiłkowi i przy bardzo sprawnym zaangażowaniu mieszkańców i przyjaciół naszej Gminy, budynek Pałacu Łubieńskich w Kolanie już niebawem odzyska dawną świetność.

Wygrana w konkursie organizowanym przez Fundację Most the Most pozwoli na utworzenie jeszcze szerszej oferty usług społecznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców oraz turystów.

W przeszłości Pałac w Kolanie pełnił różne funkcje i po przeprowadzonej rewaloryzacji budynku, będzie miał szansę na drugie życie. Podpisanie umowy jest początkiem ważnych zmian dla społeczności lokalnej i całej Gminy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wygranej Pałacu. Wierzę, że będzie to wielopokoleniowe miejsce spotkań uwzgledniające wszystkie najważniejsze funkcje zgłaszane przez mieszkańców w trakcie konsultacji.  Już niedługo Pałac Łubieńskich w Kolanie wraz z zabytkowym parkiem odzyska swój dawny blask.”– mówi Dariusz Łobejko – Wójt Gminy Jabłoń.

Sadzimy jabłonki

Po oficjalnej ceremonii podpisania umowy, zaproszeni goście zostali poproszeni o udział w wspólnym sadzeniu drzewek jabłoni w otaczającym pałac parku. Drzewka te były wspólną inicjatywą fundacji "Most the Most" i fundacji "State of Poland".

„State of Poland” jest organizatorem konkursu "Jabłonkujemy" oraz Festiwalu Jabłonki Swawole. Aby dowiedzieć się więcej o tych inicjatywach, zapraszamy do odwiedzenia www.jablonki.com.

Sadzenie jabłoni ma ogromne znaczenie nie tylko dla estetyki miejskich przestrzeni, ale również dla ożywienia ekosystemu. Pojawienie się jabłoni przyciąga nie tylko pszczoły, ale także inne zwierzęta, które korzystają z ich nektaru i pyłku.

Jabłoń staje się nowym symbolem Polski oraz ekologii, zdrowia i zrównoważonego stylu życia. Sadzenie tych drzewek jest małym gestem, który może przynieść wielkie skutki. Ten wyjątkowy akt sadzenia drzewek jabłoni w parku pałacu Łubieńskich stanowi piękny symbol zjednoczenia społeczności lokalnej w trosce o przyrodę i tworzeniu przyjaznego środowiska dla wszystkich.

O Zabytku

Pałac Łubieńskich w Kolanie, znany jako malownicza rezydencja dworska z XIX wieku, ma niezwykłą historię przemian. Pierwotnie otoczony parkiem, przez lata był świadkiem różnorodnych działań społecznych. W międzywojennym okresie aż do lat 70. XX wieku pełnił funkcję szkoły, a następnie, w latach 1993-2010, przemienił się w Dom Pomocy Społecznej, oferując wsparcie i opiekę osobom potrzebującym.

Po tym okresie pałac został przejęty przez Gminę Jabłoń, lecz przez kolejną dekadę pozostawał nieużytkowany. Jednak obecnie budynek znalazł nowe przeznaczenie jako Dzienny Dom Pomocy i Aktywny Klub Seniora prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Jabłoń. W roku 2020 przeprowadzono niewielki remont oraz częściową adaptację, aby dostosować go do obecnej funkcji.

Obecnie pałac pełni niezwykle istotną rolę, mając na uwadze strukturę demograficzną zarówno kraju, jak i gminy. Stanowi miejsce, w którym starsze pokolenia mogą cieszyć się wsparciem, aktywnością społeczną i towarzystwem innych seniorów. Pałac Łubieńskich w Kolanie nie tylko przywraca historię do życia, ale także stanowi ośrodek dla twórczego rozwoju i integralności społeczności lokalnej.

O Konkursie Nasz Zabytek 

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym; ogłaszany sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa każdego roku.

Fundacja Most the Most przeprowadzając kolejne edycje konkursu Nasz Zabytek w każdym województwie, buduje konkretne i wymierne zaangażowanie społeczne:

 • 25 konkursów na wybór zabytku,
 • 11 475 zgłoszeń zabytków od mieszkańców,
 • 972 zgłoszonych obiektów,
 • 16 konkursów na wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków,
 • 1536 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zwycięskich zabytków,
 • 16 zwycięskich zabytków,
 • 13 podpisanych umów na wypłatę grantu,
 • 1 zakończona rewaloryzacja.

W kolejnych miesiącach 2023 r. będą sukcesywnie ogłaszane konkursy w innych województwach.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Fundacji Most the Most i aktywnego udziału w kolejnych edycjach Konkursu Nasz Zabytek oraz pozostałych naszych projektach.

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku, jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

GALERIA ZDJĘĆ: Podpisanie umowy z Fundacją Most the Most - 18 maja 2023 r.


Fundacja Most the Most

Gmina Jabłoń przystępuje do sprzedaży końcowej węgla (bogdanka)

Gmina Jabłoń przystępuje do sprzedaży końcowej węgla (bogdanka)

 • Cena za tonę węgla: 1600 zł
 • Osoby zainteresowane będą mogły zakupić węgiel bez ograniczeń ilościowych.
 • Termin składania wniosków: od 16 maja do 30 czerwca 2023 r.
 • Ilość węgla ograniczona, decyduje kolejność złożenia wniosku do Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Jabłoń

WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027

 Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Jabłoń z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników dla Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim – tj. 1 ławnika.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY, TEN KTO:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy Jabłoń (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

DO KARTY ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE  DOKUMENTY:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2572), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wnioskuo wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, natomiast odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

OPŁATY

 • koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
 • koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
 • koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27 w pokoju nr 11 (sekretariat)

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.-poniedziałek - piątek godz. 7:30 - 15:30 w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27 w pokoju nr 11 (sekretariat)

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

 PLIKI DO POBRANIA:

 

Rządowe wsparcie dla Klubu Sportowego Olimpia Jabłoń

10 maja 2023 r. ogłoszono wyniki Rządowego Programu „Klub 2023”, finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż 7545 klubów. Dofinansowaniem zostanie objęte 5876 w tym Klub Sportowy Olimpia Jabłoń w wysokości 15.000 zł

Celem programu KLUB 2023 jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie działalności instytucjonalnej podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego, takich jak kluby sportowe, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

Uzyskane wsparcie umożliwi m.in doposażyć zaplecze sportowe Klubu o nowy sprzęt sportowy dla sekcji piłki siatkowej i piłki nożnej.

Serdecznie gratulujemy!


 Urząd Gminy Jabłoń

Gminne obchody uroczystości św. Floriana - Paszenki 2023

Każdego roku, 4 maja strażacy obchodzą swoje święto – św. Floriana . Gminne obchody uroczystości św. Floriana odbyły się 3 maja 2023 r. w Paszenkach. Tradycyjnie, strażackie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin,  w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Paszenkach celebrowaną przez księdza proboszcza Roberta Sierociuka. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe z OSP: Dawidy, Gęś, Jabłoń, Kolano Paszenki. Po mszy świętej odbył się przemarsz pocztów sztandarowych z  zaproszonymi gośćmi do jednostki OSP w Paszenkach.

Odbyło się oficjalne powitanie przybyłych gości przez Prezesa OSP Marcina Zieńczuka, następnie głos zabrał Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko w przemówieniu podziękował za dotychczasową pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za poświęcenie. Po czym zostały wręczone dyplomy przez Prezesa Zarządu Gminnego OSP Mirosława Kusiuka z podziękowaniem za dotychczasową służbę. 

Dzień Strażaka to wyjątkowe święto, które nie tylko upamiętnia postawę ofiarności i poświęcenia, ale także jest okazją do podziękowania strażakom za ich codzienną służbę na rzecz społeczeństwa. Warto docenić ich trudną pracę i okazywać szacunek oraz wdzięczność za ich poświęcenie.


 

 

100 lat pani Marianny Dzyr

100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak pięknego jubileuszu. To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Marianna Dzyr z miejscowości Dawidy, która 27 kwietnia 2023 r. obchodziła swoje 100 urodziny.

Z tej też okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych. Specjalne gratulacje i życzenia kolejnych długich lat życia Jubilatce w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego przekazał Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko, Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Kuniszyk, sołtys wsi Dawidy Justyna Kozak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Julita Włoszek-Popielewicz oraz kierownik KRUS Grzegorz Duda. Pani Marianna została obdarowana płynącymi prosto z serca życzeniami, bukietem kwiatów i upominkiem.

Dopełnieniem tej niecodziennej uroczystości było wzniesienie toastu za zdrowie Jubilatki, podczas którego odśpiewano „200 lat”.

Pani Marianna w  chwili obecnej przebywa w domu rodzinnym. Podczas uroczystości zgromadziła się liczna rodzina Pani Marianny, która z wielkim wzruszeniem przeżywała ten dzień. Recepty na długowieczność nie podaje Jubilatka, ale w domu w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę, miłość, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia Pani Marianny oraz życzliwość dla ludzi.

100 lat to za mało…. Słowa tej popularnej piosenki doskonale wpisują się w ten Jubileusz. Ten czas przyniósł przeogromna skarbnicę prawdy, doświadczenia, miłości, z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Jubilatce osoby. Pani Marianna urodziła troje dzieci, ma dziewięcioro wnucząt i dziesięcioro prawnucząt.

Pani Mariannie składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.


Urząd Gminy Jabłoń 

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków ...

W ramach II - końcowego etapu zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” odebrano od wykonawcy firmy INVESTMIL sp. z o.o prace inwestycyjne związane z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Kalinka. W ramach zadania przy budynku oczyszczalni zostały przeprowadzone m.in. prace rozbiórkowe, wykonano posadzki, malowanie wewnątrz i na zewnątrz. Dodatkowo pracami został objęty proces technologiczny oczyszczalnia ścieków, zostały wymienione: dmuchawy, sita, prasa do odwadaniania osadu, system wizualizacji i sterowania, układ napowietrzania, dyfuzory, orurowanie, armatura oraz czyszczalnie zbiornika. Dodatkowo w ramach prac przebudowano przepompownię ścieków surowych.

 

Wartość prac II etapu: 941 257,50 zł brutto w tym dofinansowania 489 919,00 zł

Wartość inwestycji: 2 299 507,49 zł brutto w tym dofinansowania 1 126 793,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń.

  

 

Inwestycja wykonana w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Urząd Gminy Jabłoń

 

Spotkania Majowe z Augustem Zamoyskim - 2023

W niedzielę 14 maja 2023 r. odbyły się XX-te już Spotkania z Augustem Zamoyskim. Jak co roku Impreza poświęcona była życiu i twórczości jednego z największych polskich rzeźbiarzy pierwszej połowy XX w. W tym roku przypada 53 rocznica śmierci artysty (19 maja) i 130 rocznica urodzin (28 czerwiec). Tym razem szczególną uwagę zwróciliśmy na Jego związki z Jabłoniem, o czym świadczy m.in. obszerna korespondencja z mieszkańcami – fragmenty listów na czasowej wystawie w naszym Muzeum. Przed pałacem Jabłońscy aktorzy ukazali znane i nieznane fakty z Jego życia w spektaklu pt. „Czy to sen, czy jawa” wg. scenariusza i reżyserii Pani Iwony Malczewskiej. Ponadto w ramach „Spotkań” w pałacowej oranżerii zaprezentowano wystawę fotograficzno-plastyczną pt. „Pałac w Jabłoniu - historia i codzienność”, fotografie ukazywały obiekt w różnych okresów jego istnienia, zaś prace plastyczne wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu.
 
Przez cały czas trwania imprezy otwarta była kawiarenka u Gucia.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji naszych „Majowych Spotkań” a gościom za obecność.
Zapraszamy do Muzeum.
 
LINK DO GALERI ZDJĘĆ:  facebook.com/muzeum

Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
 
 

Zdjęcie grupowe Jabłońskich aktorów

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, o wystąpieniu w dniu 12.05.2023 r. ogniska nr 25/2023 i ogniska nr 26/2023

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy