Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń

Z końcem lipca 2022 r. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dostawcy 24 osobowego autobusu, który posłuży m.in. uczestnikom Dziennego Domu Pomocy w Kolanie.

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł


 Urząd Gminy Jabłoń

Projekt pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowany ze środków PEFRON
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

VIII Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie - Gmina Fajsławice

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gmina Fajsławice serdecznie zapraszają mieszkańców Województwa Lubelskiego na VIII Wojewódzkie Święto Ziół, które odbędzie się w niedzielę, 15 sierpnia 2022 r. w godz. 13.00-22.00 w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie. Partnerem Wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

Nad tegoroczną edycją Wojewódzkiego Święta Ziół patronat honorowy objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W programie zaplanowano: kiermasz produktów lokalny, konkursy ziołowe, pokaz kulinarny wraz z degustacją potraw regionalnych, warsztaty wicia wianków, występy zespołów i kapel ludowych, koncerty zespołów: ŁZY, Rozstrojeni, Swoo High, Kapeli z Wysokiego.

Dodatkowe atrakcje:

 • Bezpłatna strefa zabaw i animacji dla dzieci
 • Kiermasz produktów kulinarnych, lokalnych, ekologicznych oraz rękodzieła
 • Warsztaty wicia wianków
 • Konkurs BHP dla rolników z atrakcyjnymi nagrodami organizowany przez KRUS Placówka Terenowa w Piaskach
 • Mała gastronomia – Leśnie w ,,Jankesie”

Wydarzenie będzie emitowane na antenie TVP 3 Lublin w programie „Lato z TVP 3”. Serdecznie zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału  w tym wyjątkowym wydarzeniu. Czekamy na zgłoszenia do 4 sierpnia 2022 r.

PLIKI DO POBRANIA:


Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń

Rozpoczęły się pracę budowlane w sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej im. „SGO Polesie” w Jabłoniu w ramach zadania pn. „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń”. To I etap w ramach powyższego zadania.

Wykonawcą inwestycji jest PROGRES Smoliński Bober Spółka Jawna z Radzynia Podlaskiego. Prace swoim zakresem będą obejmowały m.in.: remont posadzki sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych wraz z montażem balustrady przy istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, montaż nowych słupków do gry w siatkówkę, malowanie sali gimnastycznej, montaż wentylatorów wraz z kratkami, wymianę stolarki okiennej. Na ścianie zachodniej zostanie wykonany mural wraz z wykonaniem oświetlenia na wysięgnikach. Powstanie tor typu Pumptrack o długości toru ok 107,5 m na działce oświatowej.

Podpisany kontrakt z w/w wykonawcą przewiduję budowę i modernizacje trzech obiektów użyteczności publicznej w tym: rozbudowę budynku osp na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno, remont sali gimnastycznej wraz z  budową  pump tracka, a także budowę budynku zaplecza sportowego połączoną z przebudową trybun, utwardzeniem terenu, budową parkingu, montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość całego dofinansowania: 3 598 200,00 zł

Wartość całej inwestycji: 4 799 962,18 zł brutto

Wartość wkładu wlanego: 1 201 762,18 zł


Urząd Gminy Jabłoń 

Zadanie „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uwaga! Tlenek węgla w mieszkaniach i domach.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie informuje, że panujące na zewnątrz wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną emisji tlenku węgla w mieszkaniach i domach. W dniach, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo wysoka, nagrzewają się dachy, kominy i przewody wentylacyjne. Gromadzi się w nich ciepłe powietrze, co skutkuje powstaniem w przewodach tzw. poduszki powietrznej, czyli braku ciągu. W skutek powyższego spaliny przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych.

 

 

W czerwcu i lipcu na trenie woj. lubelskiego odnotowaliśmy 42 interwencje związane z emisją tlenku węgla w mieszkaniach. W interwencjach tych nie było osób poszkodowanych. Większość zdarzeń dotycząca emisji tlenku węgla była zgłoszona do PSP po uruchomieniu się czujki tlenku węgla zainstalowanej w mieszkaniu. Problem zagrożenia zatruciem tleniem węgla w upalne dni został również opisany na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem https://www.gov.pl/web/kgpsp/strazacy-rekordowo-czesto-wyjezdzali-do-interwencji-zwiazanych-z-emisja-tlenku-wegla-w-mieszkaniach-i-domach--przyczyna-upal.

Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka

Przedmiotem zadania będzie przygotowanie terenu w tym roboty przygotowawcze, wykonanie utwardzeń części działki z kostki betonowej pod altanę, a także dostawa i montaż małej architektury.

W skład zakupu małej architektury wejdą m.in.:

 • altana rekreacyjna,
 • grill prefabrykowany stacjonarny,
 • kosze na śmieci,
 • ławki z oparciem,
 • huśtawki wahadłowe, huśtawki typu "ważka",
 • zestaw zabawowy, sprężynowce,
 • stół do ping-ponga,
 • lampy oświetleniowe solarne,
 • tablica ogłoszeniowa,
 • stojaki na rowery.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw, zostanie wykonany monitoring, ogrodzenie terenu oraz parking dla samochodów. Wzbogacone zostanie wyposażenie świetlicy o nowe elektryczne grzejniki z nawiewem oraz sprzęt komputerowy, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych świetlicy dla mieszkańców z sołectwa Kalinka.

Planowana wartość inwestycji: 204 000,00 zł

Dofinansowanie: 199 920,00 zł

Inwestycje pn. „Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR

Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 23/22 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłoń. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 202lr., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213) zarządzam, co następuje: Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


<<czytaj więcej>>

 

Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka

W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane na drogach gminnych nr 103772 na odcinku około 260 m oraz nr 103749 na odcinku 230 m.

Drogi gminne zostaną wybudowane z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane odcinki o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 5 m, z poboczami gruntowymi ulepszonymi o szerokości 0,75 m. Obecnie są to drogi gruntowe o bardzo złym stanie technicznym.

Zadanie obejmie również roboty budowlane na drodze powiatowej NR 1600L na terenie sołectwa Kalinka w kilometrażu roboczym od 14+666 do km 15+989 km. (około 1,32 km). Budowa drogi odbywać się będzie w ramach porozumienia z powiatem parczewskim w zakresie przejęcia drogi w zarząd.


Planowany zakres prac:

 • poszerzenie jezdni do 6 m
 • położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

W ramach inwestycji po obu stronach drogi zostaną odtworzone rowy oraz zostaną wykonane utwardzone pobocza.

Planowana wartość inwestycji: 2 039 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 998 710,00 zł


Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR

XII Biesiada Jabłońska

Gwarno, smacznie i radośnie było17 lipca 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, gdzie odbyła się Biesiada Jabłońska, która już od kilkunastu lat jest stałym wydarzeniem artystyczno - kulturalnym w Gminie Jabłoń. Impreza zorganizowana została przez Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu. Już po raz XII w Jabłoniu spotkali się miłośnicy kultury ludowej oraz artyści zajmujący się kultywowaniem tradycji ludowych naszego regionu, Ci którzy stoją niezłomnie na straży zatrzymania uciekającego czasu. Celem imprezy była przede wszystkim promowanie zanikających już pieśni i zespołów ludowych ale również integracja poprzez mile spędzony wspólnie czas. Oficjalnego otwarcia Biesiady dokonały: Katarzyna Matczuk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu oraz Leokadia Kusiuk Kierownik Zespołu ludowego „Kalina” z Jabłonia, które przywitały wszystkich zaproszonych gości i życzyły miłej zabawy. Wśród zaproszonych licznie gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Imprezę swoją obecnością zaszczycili m.in. Janusz Hordejuk Starosta Parczewski oraz Dariusz Łobejko Wójt Gminy Jabłoń.  Głównym punktem Biesiady  były oczywiście  występy zespołów. Jako pierwszy wystąpił zespół gospodarzy - „Kalina” z Jabłonia.  Zespół od wielu lat łączy ludzi z pasją i z zamiłowaniem do kultury ludowej prężnie działa. Koncertuje zarówno na scenach lokalnych, powiatowych jak i ogólnopolskich. W swoim bogatym repertuarze posiada zarówno pieśni ludowe i okolicznościowe, jak również widowiska obrzędowe. Swoimi występami przybliża tradycje i obyczaje naszych terenów oraz promuje Gminę Jabłoń. Podczas Biesiady zaprezentował swój wspaniały kunszt wokalny.

Po występie gospodarzy zaprezentowały się także zaproszone zespoły ludowe i śpiewacze, w tym: Zespół wokalny „Radzyniacy” z Radzynia, Zespół ludowy „Przegalinianki” z Przegalin Dużych, Zespół ludowy „Dysowiacy” z Dysa, Zespół śpiewaczy „Malwy” z Komarówki Podlaskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek.

Biesiada przebiegła w wyjątkowo miłej atmosferze przy wspólnym śpiewie biesiadnych pieśni oraz tańcach, za co dziękujemy wszystkim uczestnikom biesiady. Dziękujemy także wszystkim zespołom za trud kultywowania i podtrzymywania bogatych tradycji ludowych naszego regionalnego folkloru i życzymy dalszych sił potrzebnych do krzewienia muzyki ludowej, muzyki, która nawiązuje do naszych korzeni i tradycji. 


A już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na przyszłoroczną Biesiadę, podczas której Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia będzie obchodził swój Jubileusz 25-lecia istnienia.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3225555461024267

 

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń

Inwestycja zakłada budowę i modernizację 4 dróg na terenie gminy Jabłoń o łącznej długości około 2,09 km.

Zadanie obejmie:

 • budowę drogi gminnej nr 103765L w m. Gęś na działce ew. o nr 1160, o długości około 830 mb. Na odcinku ok. 180 mb położona zostanie nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego, zaś na odcinku ok. 650 mb zostaną wykonane wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • budowę drogi gminnej nr 104069L w m. Kolano na działce nr ew. 501, o długości ok. 330 mb na której istnieje stabilizacja. W ramach zadania zostanie wykonane wzmocnienie stabilizacji konstrukcji jezdni oraz wykonanie 2 warstw betonu asfaltowego.
 • remont drogi gminnej nr 104064L w m. Gęś na działce nr ew. 729/4, o długości ok. 150 m na której zostanie położona nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego.
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1099L na działce ew. nr 757 w m. Jabłoń ok. 782 mb.

Wszystkie prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane odcinki o dwóch pasach ruchu z ulepszonymi poboczami gruntowymi. Obecnie w/w drogi gruntowe są w bardzo złym stanie technicznym. W związku z lokalizacją budynków użyteczności publicznej w pobliżu drogi nr 103765L planuje się wybudować w pasie drogi parking dla użytkowników tych obiektów.

Wszelkie pracę prowadzone na drodze nr 1099L będą odbywały się w ramach porozumienia Gmin z powiatem Parczewskim.

Planowany zakres prac:

 • poszerzenie jezdni do 6 m
 • położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Przedmiotowa droga jest jedyną drogą utwardzoną umożliwiającą dojazd do miejscowości Kudry.

Stan techniczny dróg, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów i turystów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój regionu.

Planowana wartość inwestycji: 3 155 400,00 zł
Dofinansowanie: 2 997 630,00 zł


Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Parczewski Jarmark Jagielloński - 2022

Dnia 15.07.2022 r. na Placu Wolności w Parczewie odbył się po raz kolejny Jarmark Jagielloński. Głównym organizatorem był Parczewski Dom Kultury w Parczewie. Jarmark to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez kulturowych tego miasta. To festiwal bazujący na kulturze tradycyjnej, z której czerpiemy to, co najpiękniejsze, dlatego tradycyjnie podczas Jarmarku spotkali się artyści, rękodzielnicy i rzemieślnicy z okolicznych miejscowości, którzy zaprezentowali unikalne techniki garncarskie, kowalskie, tkackie, plecionkarskie, hafciarskie, rzeźbiarskie, malarskie, itp.. Reprezentantem Gminy Jabłoń wśród artystów była Pani Urszula Sawiuk, która podczas wydarzenia prowadziła warsztaty dla dzieci z malarstwa akwarelą.

Zgodnie ze swoją tradycją, Jarmark Jagielloński to także moc atrakcji, widowisk i rozrywek, dlatego goście wydarzenia mieli możliwość wysłuchania koncertów muzycznych zespołów i śpiewaczy ludowych naszych regionów. Oczywiście jak co roku naszą gminę pięknie reprezentował Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia, który podczas tegorocznego święta otrzymał zaproszenie do nagrań programu telewizyjnego TVP3 Lublin.

Podczas uroczystości można było także skosztować przeróżnych wyśmienitych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, ponieważ podczas Jarmarku został rozstrzygnięty konkurs w ramach Bitwy Regionów – Polska Smakuje. Naszą Gminę Jabłoń promowały: Koło Gospodyń Wiejskich z Dawidów ze swoją „Polewką Chłopską”, za którą dostały wyróżnienie oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek z potrawą „Udo z kurczaka nadziewane jabłkiem z sosem jabłkowo-żurawinowym”.

Serdecznie wszystkim naszym lokalnym artystom dziękujemy za zaangażowanie i promowanie regionalnej tradycji i kultury naszej małej społeczności. Do podziękowań dołączamy także życzenia wielu lat dalszej owocnej twórczości, która dla wszystkich będzie powodem do dumy, stanowiąc jednocześnie stałe źródło przeżyć estetycznych dla innych.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy