VIII Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie - Gmina Fajsławice

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gmina Fajsławice serdecznie zapraszają mieszkańców Województwa Lubelskiego na VIII Wojewódzkie Święto Ziół, które odbędzie się w niedzielę, 15 sierpnia 2022 r. w godz. 13.00-22.00 w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie. Partnerem Wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

Nad tegoroczną edycją Wojewódzkiego Święta Ziół patronat honorowy objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W programie zaplanowano: kiermasz produktów lokalny, konkursy ziołowe, pokaz kulinarny wraz z degustacją potraw regionalnych, warsztaty wicia wianków, występy zespołów i kapel ludowych, koncerty zespołów: ŁZY, Rozstrojeni, Swoo High, Kapeli z Wysokiego.

Dodatkowe atrakcje:

 • Bezpłatna strefa zabaw i animacji dla dzieci
 • Kiermasz produktów kulinarnych, lokalnych, ekologicznych oraz rękodzieła
 • Warsztaty wicia wianków
 • Konkurs BHP dla rolników z atrakcyjnymi nagrodami organizowany przez KRUS Placówka Terenowa w Piaskach
 • Mała gastronomia – Leśnie w ,,Jankesie”

Wydarzenie będzie emitowane na antenie TVP 3 Lublin w programie „Lato z TVP 3”. Serdecznie zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału  w tym wyjątkowym wydarzeniu. Czekamy na zgłoszenia do 4 sierpnia 2022 r.

PLIKI DO POBRANIA:


VI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

W minioną niedzielę, 10 lipca 2022 r., we wspaniałej scenerii zespołu pałacowo-parkowego w Milanowie, odbył się VI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Powiatu Parczewskiego pod honorowym patronatem Starosty Parczewskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie oraz Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie. Celem przeglądu było zaprezentowanie twórczości artystycznej, rozwijanie pasji, a także integracja różnych środowisk, wymiana doświadczeń i mile spędzony wspólnie czas.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięły zespoły wokalne: „Echo Dębowej” z Dębowej Kłody,  "Chmiel" z Chmielowa, „Sosna” z Sosnowicy, „Lawenda Folk” z Juliopola oraz nasz rodzimy zespół "Kalina" z Jabłonia, który na przeglądzie zajął II miejsce w kategorii zespołu wokalnego. Ponadto wystąpili soliści Zenobia Bilkiewicz i Małgorzata Jaśkiewicz, oraz Piotr Struczyk w kategorii recytator wierszy własnego autorstwa. W trakcie przeglądu wystąpiła także grupa kabaretowa „Zielono Mi” Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy „Zielony Zakątek” oraz grupa teatralna „GOKTER”, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Milanowie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim i dziękujemy zespołowi ludowemu „Kalina” za reprezentację i promocję Gminy Jabłoń na forum powiatu.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3219374848308995


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 Zespół "Kalina" z Jabłonia

 

Uwaga! Tlenek węgla w mieszkaniach i domach.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie informuje, że panujące na zewnątrz wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną emisji tlenku węgla w mieszkaniach i domach. W dniach, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo wysoka, nagrzewają się dachy, kominy i przewody wentylacyjne. Gromadzi się w nich ciepłe powietrze, co skutkuje powstaniem w przewodach tzw. poduszki powietrznej, czyli braku ciągu. W skutek powyższego spaliny przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych.

 

 

W czerwcu i lipcu na trenie woj. lubelskiego odnotowaliśmy 42 interwencje związane z emisją tlenku węgla w mieszkaniach. W interwencjach tych nie było osób poszkodowanych. Większość zdarzeń dotycząca emisji tlenku węgla była zgłoszona do PSP po uruchomieniu się czujki tlenku węgla zainstalowanej w mieszkaniu. Problem zagrożenia zatruciem tleniem węgla w upalne dni został również opisany na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem https://www.gov.pl/web/kgpsp/strazacy-rekordowo-czesto-wyjezdzali-do-interwencji-zwiazanych-z-emisja-tlenku-wegla-w-mieszkaniach-i-domach--przyczyna-upal.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

               Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


 

Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 23/22 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłoń. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 202lr., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213) zarządzam, co następuje: Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


<<czytaj więcej>>

 

Wielki sukces Zespołu Ludowego „Jabłoneczka” z Jabłonia

Zespół ludowy „Jabłoneczka” z Jabłonia działający przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu zajął II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbywał się w dniach 23-26 czerwca 2022 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zespół w składzie Anna Pawłowska, Julia Derlukiewicz, Alicja Jabłońska i Faustyna Kucyk wraz z mistrzynią Marzeną Zieńczuk wystąpili przed profesjonalnym jury w konkursie "Mistrz i Uczeń" w grupie śpiewaków. To wielki sukces zespołu - festiwal w Kazimierzu to najważniejsze, prestiżowe spotkanie śpiewaków i kapel ludowych w Polsce, organizowane od 1966 roku. Jego celem jest przegląd, popularyzacja oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Impreza ma charakter konkursu; biorą w niej udział kapele ludowe, instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy i zespoły śpiewacze, których repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu kraju.

To niesamowity sukces utalentowanych śpiewaczek, który ostatni taki raz miał miejsce 25 lat temu, kiedy to Zespół Ludowy „Kukułki” z Paszenek reprezentował Gminę Jabłoń, Powiat Parczewski  i Województwo Lubelskie na tak prestiżowym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w  Kazimierzu Dolnym.

Serdecznie gratulujemy dziewczynkom oraz ich nauczycielkom i opiekunkom Justynie Kowalskiej – Babicz i Marzenie Zieńczuk za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji ludowych naszego regionu i życzymy dalszych sukcesów.

 

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3211602815752865


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

XII Biesiada Jabłońska

Gwarno, smacznie i radośnie było17 lipca 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, gdzie odbyła się Biesiada Jabłońska, która już od kilkunastu lat jest stałym wydarzeniem artystyczno - kulturalnym w Gminie Jabłoń. Impreza zorganizowana została przez Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu. Już po raz XII w Jabłoniu spotkali się miłośnicy kultury ludowej oraz artyści zajmujący się kultywowaniem tradycji ludowych naszego regionu, Ci którzy stoją niezłomnie na straży zatrzymania uciekającego czasu. Celem imprezy była przede wszystkim promowanie zanikających już pieśni i zespołów ludowych ale również integracja poprzez mile spędzony wspólnie czas. Oficjalnego otwarcia Biesiady dokonały: Katarzyna Matczuk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu oraz Leokadia Kusiuk Kierownik Zespołu ludowego „Kalina” z Jabłonia, które przywitały wszystkich zaproszonych gości i życzyły miłej zabawy. Wśród zaproszonych licznie gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Imprezę swoją obecnością zaszczycili m.in. Janusz Hordejuk Starosta Parczewski oraz Dariusz Łobejko Wójt Gminy Jabłoń.  Głównym punktem Biesiady  były oczywiście  występy zespołów. Jako pierwszy wystąpił zespół gospodarzy - „Kalina” z Jabłonia.  Zespół od wielu lat łączy ludzi z pasją i z zamiłowaniem do kultury ludowej prężnie działa. Koncertuje zarówno na scenach lokalnych, powiatowych jak i ogólnopolskich. W swoim bogatym repertuarze posiada zarówno pieśni ludowe i okolicznościowe, jak również widowiska obrzędowe. Swoimi występami przybliża tradycje i obyczaje naszych terenów oraz promuje Gminę Jabłoń. Podczas Biesiady zaprezentował swój wspaniały kunszt wokalny.

Po występie gospodarzy zaprezentowały się także zaproszone zespoły ludowe i śpiewacze, w tym: Zespół wokalny „Radzyniacy” z Radzynia, Zespół ludowy „Przegalinianki” z Przegalin Dużych, Zespół ludowy „Dysowiacy” z Dysa, Zespół śpiewaczy „Malwy” z Komarówki Podlaskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek.

Biesiada przebiegła w wyjątkowo miłej atmosferze przy wspólnym śpiewie biesiadnych pieśni oraz tańcach, za co dziękujemy wszystkim uczestnikom biesiady. Dziękujemy także wszystkim zespołom za trud kultywowania i podtrzymywania bogatych tradycji ludowych naszego regionalnego folkloru i życzymy dalszych sił potrzebnych do krzewienia muzyki ludowej, muzyki, która nawiązuje do naszych korzeni i tradycji. 


A już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na przyszłoroczną Biesiadę, podczas której Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia będzie obchodził swój Jubileusz 25-lecia istnienia.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3225555461024267

 

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Samochód Ratowniczo Gaśniczy trafił do jednostki OSP w Kolanie

Dnia 26 czerwca 2022 r. w miejscowości Kolano zorganizowano Gminny Dzień Św. Floriana patrona wszystkich strażaków. W tym dniu uroczyście przekazano Samochód Ratowniczo Gaśniczy do jednostki OSP w Kolanie wóz strażacki zakupiony przez Gminę Jabłoń do jednostki OSP w Kolanie. Podczas uroczystości głos zabrał poseł na Sejm Marcin Duszek, zastępca komendanta PSP w Parczewie st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hawryluk, Prezes Zarządu Gminnego OSP Mirosław Kusiuka, Prezes OSP w Kolanie Andrzej Kaliszyk, a także wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko. Poświęcenia wozu dokonał proboszcz parafii w Kolanie ks. Wojciech Cholewa.

Przekazywany samochód pożarniczy został zakupiony ze środków jakie gmina uzyskała w ramach tzw. funduszy covidowych, konkretnie z nagrody 1 mln zł jaką gmina dostała w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Dla przypomnienia konkurs Rosnąca Odporność premiował te Gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. 

Serdecznie gratulujemy!

Parczewski Jarmark Jagielloński - 2022

Dnia 15.07.2022 r. na Placu Wolności w Parczewie odbył się po raz kolejny Jarmark Jagielloński. Głównym organizatorem był Parczewski Dom Kultury w Parczewie. Jarmark to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez kulturowych tego miasta. To festiwal bazujący na kulturze tradycyjnej, z której czerpiemy to, co najpiękniejsze, dlatego tradycyjnie podczas Jarmarku spotkali się artyści, rękodzielnicy i rzemieślnicy z okolicznych miejscowości, którzy zaprezentowali unikalne techniki garncarskie, kowalskie, tkackie, plecionkarskie, hafciarskie, rzeźbiarskie, malarskie, itp.. Reprezentantem Gminy Jabłoń wśród artystów była Pani Urszula Sawiuk, która podczas wydarzenia prowadziła warsztaty dla dzieci z malarstwa akwarelą.

Zgodnie ze swoją tradycją, Jarmark Jagielloński to także moc atrakcji, widowisk i rozrywek, dlatego goście wydarzenia mieli możliwość wysłuchania koncertów muzycznych zespołów i śpiewaczy ludowych naszych regionów. Oczywiście jak co roku naszą gminę pięknie reprezentował Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia, który podczas tegorocznego święta otrzymał zaproszenie do nagrań programu telewizyjnego TVP3 Lublin.

Podczas uroczystości można było także skosztować przeróżnych wyśmienitych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, ponieważ podczas Jarmarku został rozstrzygnięty konkurs w ramach Bitwy Regionów – Polska Smakuje. Naszą Gminę Jabłoń promowały: Koło Gospodyń Wiejskich z Dawidów ze swoją „Polewką Chłopską”, za którą dostały wyróżnienie oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek z potrawą „Udo z kurczaka nadziewane jabłkiem z sosem jabłkowo-żurawinowym”.

Serdecznie wszystkim naszym lokalnym artystom dziękujemy za zaangażowanie i promowanie regionalnej tradycji i kultury naszej małej społeczności. Do podziękowań dołączamy także życzenia wielu lat dalszej owocnej twórczości, która dla wszystkich będzie powodem do dumy, stanowiąc jednocześnie stałe źródło przeżyć estetycznych dla innych.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

UWAGA UPAŁY! Niezbędne informacje.

INFORMACJE/UPAŁ/OCHRONA

 • należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. stosując przy tym kremy ochronne;
 • dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;   
 • w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływa gorącego powietrza do pomieszczeń. Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa – jeżeli oczywiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;   
 • należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia;
 • Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura   w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50 - 60 ° C;      
 • Należy nosić lekką i zwiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach. Wspomoże to właściwą termoregulację organizmu;  
 • Należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;
 • Osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową;

DZIECI

 • Należy ubierać dziecko w lekką, przepuszczającą powietrze, jasną odzież oraz zakładać mu czapeczkę z daszkiem;
 • Należy chronić dziecko przed słońcem, m.in. używając parasolki nad wózkiem nawet wtedy, ten stoi w ocienionym miejscu;
 • należy podawać dziecku letnie, lecz nie zimne napoje, w szczególności ziołowe i/lubo owocowe herbatki, a także wodę mineralną lub sok;
 • należy smarować dziecko kremami z wysokim filtrem;

OSOBY STARSZE zwykle przyjmują większe ilości leków. Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu. W związku z tym powinny one bardzo uważne monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowaniem podczas upałów.

KIEDY Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12-13.

SKUTKI Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie,  a także wpływają na poziom koncentracji i efektywności pracy.

Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Jak upał wpływa na ludzki organizm: 

Temperatura powietrza

41 ° C - ZAGROŻENIE ŻYCIA

39 ° C - Groźba udaru

38 ° C - Wysychanie gruczołów potowych    

35 ° C - Reakcja systemu termoregulacji 

30 ° C - Próg upału

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy