42. Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

W miniony poniedziałek, 29 maja 2023 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne 42. Małego Konkursu Recytatorskiego. Z powodu bardzo krótkiego czasu przeprowadzenia konkursu w przesłuchaniach wzięło udział 4 recytatorów ze Szkół Podstawowych z gminy Jabłoń.

Podczas występów dzieci i młodzież zaprezentowały się w znanych i mniej znanych wierszach, a zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Kamila Sternik – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu. Biorąc pod uwagę m.in. dopasowanie repertuaru do predyspozycji uczestnika, sposób prezentacji utworów, a także wyraz artystyczny, postanowiła zakwalifikować do eliminacji powiatowych  wszystkich uczestników eliminacji gminnych.

W kategorii uczniowie klas I - III

 • Zuzannę Hurko
 • Gabrielę Hurko
 • Wojciecha Syryjczyk

Uczniowie z kl. II Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, instruktor: Anna Mikitiuk

oraz W kategorii uczniowie klas IV – VI

 • Zuzannę Sobczuk

Uczennicę z kl. V Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „SIW” w Paszenkach, instruktor: Bogumiła Sienkiewicz

Na zakończenie konkursu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów 42. Małego Konkursu Recytatorskiego. Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 06 czerwca 2023 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie.

Gratulujemy laureatom konkursu recytatorskiego i życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 Zdjęcie uczestników eliminacji gminnych 42. Małego Konkursu Recytatorskiego

„AKTYWNI MIESZKAŃCY - INSPIRUJĄCA GMINA” - Konkurs!

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza grupy inicjatywne z Gminy Jabłoń do wzięcia udziału w konkursie na lokalne inicjatywy kulturalne. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „AKTYWNI MIESZKAŃCY - INSPIRUJĄCA GMINA” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023. 

Masz pomysł na inicjatywę kulturalną? Chcesz by w Twojej gminie więcej się działo? Weź udział w konkursie i zdobądź dotację!

Wszelkie niezbędne informacje:

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu
ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3
21-205 Jabłoń

tel. 502 271 841

PLIKI DO POBRANIA:


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Rządowe wsparcie dla Klubu Sportowego Olimpia Jabłoń

10 maja 2023 r. ogłoszono wyniki Rządowego Programu „Klub 2023”, finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż 7545 klubów. Dofinansowaniem zostanie objęte 5876 w tym Klub Sportowy Olimpia Jabłoń w wysokości 15.000 zł

Celem programu KLUB 2023 jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie działalności instytucjonalnej podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego, takich jak kluby sportowe, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

Uzyskane wsparcie umożliwi m.in doposażyć zaplecze sportowe Klubu o nowy sprzęt sportowy dla sekcji piłki siatkowej i piłki nożnej.

Serdecznie gratulujemy!


 Urząd Gminy Jabłoń

Bezpłatne badania w kierunku boreliozy

Zarząd Powiatu w Parczewie oraz Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie zapraszają Mieszkańców Powiatu Parczewskiego na BEZPŁATNE BADANIA W KIERUNKU BOLERIOZY (TEST ELISA). Na badania zapraszamy osoby, u których wcześniej nie zdiagnozowano boreliozy Badania wykonywane będą przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie w miesiącach maj - październik 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: tel. 83 355 12 03 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00

Liczba badań ograniczona!


Badania finansowane przez Samorząd Powiatu Parczewskiego w ramach realizacji zadań powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2023


 

100 lat pani Marianny Dzyr

100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak pięknego jubileuszu. To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Marianna Dzyr z miejscowości Dawidy, która 27 kwietnia 2023 r. obchodziła swoje 100 urodziny.

Z tej też okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych. Specjalne gratulacje i życzenia kolejnych długich lat życia Jubilatce w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego przekazał Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko, Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Kuniszyk, sołtys wsi Dawidy Justyna Kozak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Julita Włoszek-Popielewicz oraz kierownik KRUS Grzegorz Duda. Pani Marianna została obdarowana płynącymi prosto z serca życzeniami, bukietem kwiatów i upominkiem.

Dopełnieniem tej niecodziennej uroczystości było wzniesienie toastu za zdrowie Jubilatki, podczas którego odśpiewano „200 lat”.

Pani Marianna w  chwili obecnej przebywa w domu rodzinnym. Podczas uroczystości zgromadziła się liczna rodzina Pani Marianny, która z wielkim wzruszeniem przeżywała ten dzień. Recepty na długowieczność nie podaje Jubilatka, ale w domu w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę, miłość, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia Pani Marianny oraz życzliwość dla ludzi.

100 lat to za mało…. Słowa tej popularnej piosenki doskonale wpisują się w ten Jubileusz. Ten czas przyniósł przeogromna skarbnicę prawdy, doświadczenia, miłości, z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Jubilatce osoby. Pani Marianna urodziła troje dzieci, ma dziewięcioro wnucząt i dziesięcioro prawnucząt.

Pani Mariannie składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.


Urząd Gminy Jabłoń 

XIX Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych – Drelów

Gmina Jabłoń ma bogatą kulturę i tradycję ludową. Dlatego też, staramy się podtrzymywać i kultywować tradycje naszego regionu oraz przekazywać je i promować na terenie Lubelszczyzny. 13 maja 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbył się XIX Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych, w którym zaprezentował się, jako jedyny z powiatu parczewskiego Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia z obrzędem „Wieczorki”. Miło jest nam poinformować, iż zespół otrzymał nominację na 50. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, które odbędą się w dniach 17-18.06.2023 r. Składamy gratulacje Zespołowi „Kalina” i życzymy sukcesów podczas dalszych eliminacji.


fot. GCK w Drelowie
Link do galerii: https://www.facebook.com/media/gok/drelow


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Spotkania Majowe z Augustem Zamoyskim - 2023

W niedzielę 14 maja 2023 r. odbyły się XX-te już Spotkania z Augustem Zamoyskim. Jak co roku Impreza poświęcona była życiu i twórczości jednego z największych polskich rzeźbiarzy pierwszej połowy XX w. W tym roku przypada 53 rocznica śmierci artysty (19 maja) i 130 rocznica urodzin (28 czerwiec). Tym razem szczególną uwagę zwróciliśmy na Jego związki z Jabłoniem, o czym świadczy m.in. obszerna korespondencja z mieszkańcami – fragmenty listów na czasowej wystawie w naszym Muzeum. Przed pałacem Jabłońscy aktorzy ukazali znane i nieznane fakty z Jego życia w spektaklu pt. „Czy to sen, czy jawa” wg. scenariusza i reżyserii Pani Iwony Malczewskiej. Ponadto w ramach „Spotkań” w pałacowej oranżerii zaprezentowano wystawę fotograficzno-plastyczną pt. „Pałac w Jabłoniu - historia i codzienność”, fotografie ukazywały obiekt w różnych okresów jego istnienia, zaś prace plastyczne wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu.
 
Przez cały czas trwania imprezy otwarta była kawiarenka u Gucia.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji naszych „Majowych Spotkań” a gościom za obecność.
Zapraszamy do Muzeum.
 
LINK DO GALERI ZDJĘĆ:  facebook.com/muzeum

Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
 
 

Zdjęcie grupowe Jabłońskich aktorów

1 mln na rewaloryzacje Pałacu Łubieńskich w Kolanie

 

Pałac Łubieńskich otrzyma 1 mln na dofinansowanie rewaloryzacji. 18 maja Fundacja Most the Most i Gmina Jabłoń podpisały stosowną umowę. Podpisy na dokumencie złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Fundacji Most the Most oraz Dariusz Łobejko – Wójt Gminy Jabłoń. Umowę kontrasygnował Skarbnik Gminy Jabłoń – Roman Wójciuk. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i aktywności mieszkańców, otwartości na współpracę władz Gminy Jabłoń oraz grantowi od Fundacji Most the Most, pałac Łubieńskich nie tylko uniknie dewastacji, ale stanie się miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Konkurs jest podzielony na dwie części. W pierwszym etapie konkursu dla woj. lubelskiego wpłynęły 376 zgłoszeń na 25 zabytkowych obiektów. Zwycięzcą okazał się pałac Łubieńskich. W drugim etapie mieszkańcy zgłaszali pomysły na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt. Wpłynęło 181 zgłoszeń.

Nowa funkcja społeczna Pałacu Łubieńskich

Pałac Łubieńskich w Kolanie, po analizie zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów na jego funkcję społeczną, przyjmuje wiele różnorodnych i wartościowych funkcji. Biorąc pod uwagę ograniczenia architektoniczne oraz konieczność zachowania części budynku dla seniorów, zaproponowano wprowadzenie następujących stałych funkcji oraz harmonogramu zadań realizowanych na terenie pałacu:

 • Dzienny Dom Seniora - Ośrodek wsparcia dziennego dla osób niesamodzielnych, działający przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Zapewnia całodzienne usługi opiekuńcze i aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną. Oferuje bezpieczne miejsce do spędzania czasu, posiłki, zajęcia terapeutyczne, kulturalne i rekreacyjne, dostęp do książek i mediów, oraz wsparcie w codziennym życiu.
 • Aktywny Klub Seniora - Miejsce integracji i wsparcia aktywności osób starszych, zapewniające im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Oferuje dostęp do książek i mediów, warsztaty, imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie, oraz pomoc w rozwijaniu samodzielności i aktywności życiowej.
 • Archiwum Społeczne - Izba Pamięci - Miejsce spotkań mieszkańców z najstarszymi osobami z terenu gminy, prezentacja starych zdjęć miejscowości oraz nagrywanie relacji do zasobów Archiwum Społecznego dotyczących historii, obyczajów i obrzędów. Galeria starych fotografii miejscowości i tablice informacyjne o ludziach związanych z Kolanem.
 • Klub Kultury i Książki - Siedziba filii Gminnej Biblioteki Publicznej i Wiejskiego Domu Kultury. Budynek pałacu Łubieńskich stanie się centrum kulturalnym i naukowym, gdzie odbywać się będą warsztaty, koncerty, wystawy, prelekcje, konkursy, wypożyczanie książek i czasopism oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców z kulturą, nauką i ludźmi z tych dziedzin, inspirujące młode pokolenia do kształcenia i działalności w tych obszarach.

Poprzez te różnorodne inicjatywy, zrewaloryzowany pałac Łubieńskich stanie się ważnym miejscem spotkań międzypokoleniowych, propagujących kulturę i historię Gminy Jabłoń.

Gratulacje dla lokalnych bohaterów

Fundatorem Fundacji Most the Most jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera budowanie zaangażowania społecznego m.in. wokół takich inicjatyw jak konkurs Nasz Zabytek.

– "Celem Fundacji Most the Most jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań związanych z dziedzictwem narodowym i kulturą. Centralnym punktem naszych działań są zabytki, zgłaszane przez mieszkańców poszczególnych województw, które po rewaloryzacji pełnią rolę społeczną zgodną z wolą, potrzebą lub marzeniami lokalnych społeczności. Dlatego Konkurs "Nasz Zabytek" stanowi platformę, gdzie każdy może wskazać wyjątkowy zabytek, który stanie się perełką na mapie gminy, ożywioną nowymi funkcjami społecznymi. W konkursie "Nasz Zabytek" najważniejszą rolę pełnią ludzie pełni energii, zaangażowani i twórczo współpracujący. Jesteśmy dumni z mieszkańców miejscowości Kolano i Gminy Jabłoń, którzy stanowią grupę prawdziwych lokalnych bohaterów - zagłosowali na Pałac Łubieńskich i wygrali dla tego obiektu 1 mln zł na jego rewaloryzację i rozszerzenie funkcji społecznej. Gratulujemy Wam niezachwianej wiary w sukces, dynamizmu i dziękujemy za Waszą troskę o lokalne dziedzictwo" - podkreśliła podczas uroczystości Brygida Ślabska, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most.

Rolę społecznego zaangażowania i siłę sprawczą mieszkańców docenia również Wójt Gminy Jabłoń.

- „ Dzięki wspólnemu wysiłkowi i przy bardzo sprawnym zaangażowaniu mieszkańców i przyjaciół naszej Gminy, budynek Pałacu Łubieńskich w Kolanie już niebawem odzyska dawną świetność.

Wygrana w konkursie organizowanym przez Fundację Most the Most pozwoli na utworzenie jeszcze szerszej oferty usług społecznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców oraz turystów.

W przeszłości Pałac w Kolanie pełnił różne funkcje i po przeprowadzonej rewaloryzacji budynku, będzie miał szansę na drugie życie. Podpisanie umowy jest początkiem ważnych zmian dla społeczności lokalnej i całej Gminy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wygranej Pałacu. Wierzę, że będzie to wielopokoleniowe miejsce spotkań uwzgledniające wszystkie najważniejsze funkcje zgłaszane przez mieszkańców w trakcie konsultacji.  Już niedługo Pałac Łubieńskich w Kolanie wraz z zabytkowym parkiem odzyska swój dawny blask.”– mówi Dariusz Łobejko – Wójt Gminy Jabłoń.

Sadzimy jabłonki

Po oficjalnej ceremonii podpisania umowy, zaproszeni goście zostali poproszeni o udział w wspólnym sadzeniu drzewek jabłoni w otaczającym pałac parku. Drzewka te były wspólną inicjatywą fundacji "Most the Most" i fundacji "State of Poland".

„State of Poland” jest organizatorem konkursu "Jabłonkujemy" oraz Festiwalu Jabłonki Swawole. Aby dowiedzieć się więcej o tych inicjatywach, zapraszamy do odwiedzenia www.jablonki.com.

Sadzenie jabłoni ma ogromne znaczenie nie tylko dla estetyki miejskich przestrzeni, ale również dla ożywienia ekosystemu. Pojawienie się jabłoni przyciąga nie tylko pszczoły, ale także inne zwierzęta, które korzystają z ich nektaru i pyłku.

Jabłoń staje się nowym symbolem Polski oraz ekologii, zdrowia i zrównoważonego stylu życia. Sadzenie tych drzewek jest małym gestem, który może przynieść wielkie skutki. Ten wyjątkowy akt sadzenia drzewek jabłoni w parku pałacu Łubieńskich stanowi piękny symbol zjednoczenia społeczności lokalnej w trosce o przyrodę i tworzeniu przyjaznego środowiska dla wszystkich.

O Zabytku

Pałac Łubieńskich w Kolanie, znany jako malownicza rezydencja dworska z XIX wieku, ma niezwykłą historię przemian. Pierwotnie otoczony parkiem, przez lata był świadkiem różnorodnych działań społecznych. W międzywojennym okresie aż do lat 70. XX wieku pełnił funkcję szkoły, a następnie, w latach 1993-2010, przemienił się w Dom Pomocy Społecznej, oferując wsparcie i opiekę osobom potrzebującym.

Po tym okresie pałac został przejęty przez Gminę Jabłoń, lecz przez kolejną dekadę pozostawał nieużytkowany. Jednak obecnie budynek znalazł nowe przeznaczenie jako Dzienny Dom Pomocy i Aktywny Klub Seniora prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Jabłoń. W roku 2020 przeprowadzono niewielki remont oraz częściową adaptację, aby dostosować go do obecnej funkcji.

Obecnie pałac pełni niezwykle istotną rolę, mając na uwadze strukturę demograficzną zarówno kraju, jak i gminy. Stanowi miejsce, w którym starsze pokolenia mogą cieszyć się wsparciem, aktywnością społeczną i towarzystwem innych seniorów. Pałac Łubieńskich w Kolanie nie tylko przywraca historię do życia, ale także stanowi ośrodek dla twórczego rozwoju i integralności społeczności lokalnej.

O Konkursie Nasz Zabytek 

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym; ogłaszany sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa każdego roku.

Fundacja Most the Most przeprowadzając kolejne edycje konkursu Nasz Zabytek w każdym województwie, buduje konkretne i wymierne zaangażowanie społeczne:

 • 25 konkursów na wybór zabytku,
 • 11 475 zgłoszeń zabytków od mieszkańców,
 • 972 zgłoszonych obiektów,
 • 16 konkursów na wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków,
 • 1536 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zwycięskich zabytków,
 • 16 zwycięskich zabytków,
 • 13 podpisanych umów na wypłatę grantu,
 • 1 zakończona rewaloryzacja.

W kolejnych miesiącach 2023 r. będą sukcesywnie ogłaszane konkursy w innych województwach.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Fundacji Most the Most i aktywnego udziału w kolejnych edycjach Konkursu Nasz Zabytek oraz pozostałych naszych projektach.

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku, jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

GALERIA ZDJĘĆ: Podpisanie umowy z Fundacją Most the Most - 18 maja 2023 r.


Fundacja Most the Most

Gmina Jabłoń przystępuje do sprzedaży końcowej węgla (bogdanka)

Gmina Jabłoń przystępuje do sprzedaży końcowej węgla (bogdanka)

 • Cena za tonę węgla: 1600 zł
 • Osoby zainteresowane będą mogły zakupić węgiel bez ograniczeń ilościowych.
 • Termin składania wniosków: od 16 maja do 30 czerwca 2023 r.
 • Ilość węgla ograniczona, decyduje kolejność złożenia wniosku do Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy