Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie w kwocie 28 198,00 zł w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach, którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 61,30 Mg odpadów. 

Odbiór powyższych odpadów odbędzie się w dniach 27-29.04.2022 r.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie tych rolników, którzy w roku 2021 złożyli deklaracje przekazania odpadów rolniczych. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i godziny odbioru odpadów zostaną przekazane bezpośrednio tym osobom.


Urząd Gminy Jabłoń

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - Jabłoń 2022 r.

W dniu 30-03-2022 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom.” Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu, Urząd Gminy w Jabłoniu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu. Uczestnicy eliminacji gminnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka, składający się z 35 pytań I grupa, 54 pytań II grupa oraz 43 pytań dla szkoły ponadgimnazjalnej o zróżnicowanym stopniu trudności. 

Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Katarzyna Matczuk - sekretarz oraz Anna Gromysz - członek

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych, I, II i III grupie wyłoniono następujących zwycięzców:

I grupa

 1. Miejsce - Bartłomiej Szypulski ze szkoły podstawowej w Dawidach
 2. Miejsce - Dawid Łobejko ze szkoły podstawowej w Dawidach
 3. Miejsce - Róża Świderska ze szkoły podstawowej SGO,,POLESIE”  w Jabłoniu

II grupa

 1. Miejsce - Filip Mostowiec ze szkoły podstawowej w Dawidach
 2. Miejsce - Kinga Kędracka ze szkoły podstawowej w Kolanie
 3. Miejsce - Julia Kozłowska ze szkoły podstawowej w Kolanie

III grupa

 1. Miejsce - Paweł Wasilewski ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu
 2. Miejsce - Bartłomiej Skorupski ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu
 3. Miejsce - Łukasz Wapa ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu

W/w osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie. Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom który odbędzie w kwietniu w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
odbędą się 29 kwietnia 2022 r. o godzinie 9.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie,
ul. Piwonia 12, 21-200 Parczew, tel. 83 355 19 54.


Opr. Mirosław Kusiuk

79 Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Dziś mija 79 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim – bohaterskiej zbrojnej walki żydowskich organizacji bojowych Getta Warszawskiego z Niemcami toczona od 19.04.1943 do 15.05.1943. Powstanie to wybuchło w wigilię żydowskiego święta Paschy i było heroiczną próbą zbrojnego przeciwstawienia się planom ostatecznej likwidacji Getta realizowanym przez Niemców, zakładającym deportację Żydów do obozów zagłady i ich uśmiercenie. Był to pierwszy i największy akt zbrojnego oporu Żydów w czasie II wojny światowej.

Na pamiątkę tego wydarzenia dziś oddajemy hołd poległym w Jabłoniu w lesie „Smuga” ofiarom bestialsko rozstrzelanych Żydów przez Niemców jesienią 1943 roku.  Na terenie naszej gminy są dwa miejsca upamiętniające to wydarzenie. W pierwszym, blisko parkingu, znajduje się grób 29 ofiar narodowości żydowskiej, zaś w drugim - grób młodego mężczyzny, który uciekł z egzekucji jabłońskich Żydów, ranny ukrywał się w lesie, lecz nie dotrwał do wyzwolenia i tam poległ. Tak los ludności żydowskiej z gminy Jabłoń dopełnił się w trakcie okupacji niemieckiej. Społeczność żydowska żyjąca od wieków na obszarze gminy została przez Niemców całkowicie wymordowana. Dziś wspominając wydarzenia z 1943 r. wspominamy też  Żydowskich Bohaterów Powstania, którzy swym męstwem i ofiarnością zasłużyli na podziw, szacunek i pamięć następnych pokoleń.

Zachęcam do zapoznania się z fragmentami wspomnień i publikacji dotyczących historii mieszkańców Gminy Jabłoń narodowości żydowskiej, a jednocześnie zwracam się z prośbą do osób, które być może posiadają jeszcze jakieś materiały i informacje o tych wydarzeniach, o ich udostępnienie.

Linki dotyczące mieszkańców narodowości Żydowskiej mieszkających w Jabłoniu.

Fundacja „Pamięć, która trwa”


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

III Memoriał Jarosława Waszczuka w Tenisie Stołowym

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu oraz Wójt Gminy Jabłoń zapraszają do udziału w III Memoriale Jarosława Waszczuka w tenisie stołowym. 

9 kwietnia (sobota) 2022 r. godzina 10.00, sala sportowa ZSCKR w Jabłoniu, zgłoszenia w dniu turnieju od godz. 9.00.

PLIKI DO POBRANIA:

13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz sowieckich władz. Tego dnia w 1943 r. nazistowskie Niemcy opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Mord dokonany na Polakach przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Zbrodnia Katyńska jest dziś jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje.

W całym naszym kraju znajduje się wiele pomników i tablic poświęconych ofiarom radzieckiej zbrodni. Takie miejsca znajdują się i w naszej Gminie Jabłoń. 13 kwietnia 2022 społeczność Szkoły Podstawowej w Gęsi w włączyła się w ogólnopolski program edukacyjny zainicjowany przez Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza ,,Katyń…ocalić od zapomnienia” i tego dnia został posadzony kolejny Dąb Pamięci upamiętniający przodownika Policji Państwowej Stefana Słoniewskiego, ur. 13 października 1900 r. w Dolinie, który związany był z Gminą Jabłoń w latach 1936-39. Zamordowany przez NKWD wiosną 1940r. Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym. Miejsca pamięci znajdują się i w Kolano – Kolonii na terenie zespołu pałacowo – parkowego, gdzie 18 kwietnia 2010r. zostały posadzone Dęby dla uczczenia Pamięci mieszkańców Kolana i Holenderni, przy Szkole Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie jak i na miejscowym cmentarzu.
Przy każdym z miejsc pamięci Dariusz Łobejko - wójt Gminy Jabłoń i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w imieniu samorządu i mieszkańców gminy złożyli kwiaty i zapalili światło – symbol świętości i chwały z nadzieją, że nigdy więcej taka historia się nie wydarzy i jako znak naszego hołdu, szacunku, pamięci…


Bohaterowie, którym zasadzono Dęby Pamięci:

 • post. PP Antoni Styrnik s. Aleksandra ur. 9 lipca 1911 r. w Stoczku (pow. łęczyński). Od 1928r. rodzina Styrników przebywała w Kolonii – Kolano. Zamordowany przez NKWD w Twerze. Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym.
 • st. post. PP Wacław Bogucki s. Stanisława i Józefy z Wojtkowskich, ur. 9 maja 1899 r. w Holendernii. Więzień Ostaszkowa zamordowany przez NKWD w 1940r. w Twerze. Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym.
 • przod. PP Stanisław Kindracki s. Eliasza i Dominiki, ur. 15 marca 1896r. w Kolanie. Na początku wojny trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Został zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Kalininie (obecnie Twer). Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym.
 • post. Adolf Główka s. Stanisława i Weroniki, ur. 24 kwietnia 1910r. w Dorotce. Na początku wojny trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Został zamordowany przez NKWD w 1940r. w Kalininie (obecnie Twer) . Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Prócz Zasadzonych Dębów Pamięci przy Szkole Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej widnieje pamiątkowa tablica poświęcona Kierownikowi Szkoły Powszechnej w Kolanie w latach 1927 – 1933. por. rez. Stanisławowi Machowskiemu. We wrześniu 1939r. dostał się do sowieckiej niewoli. Po krótkim czasie w obozie przejściowym w Szepietówce znalazł się w obozie jenieckim w Kozielsku. W kwietniu 1940r. został wywieziony do Lasku Katyńskiego i tam zamordowany. Ekshumowany z dołu śmierci, zidentyfikowany pod numerem 3124. Od 28 lipca 2000 roku spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Na cmentarzu w Kolanie znajduje się krzyż upamiętniający Rodaków zamordowanych w Katyniu i Twerze w 1940 r.


Gminny Ośrodek Pomocy w Jabłoniu

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.
 • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.
 • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

 • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
 • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
 • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
 • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
 • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.


Kierownik Jan Sienkiewicz

Apel o pomoc dla Ukrainy!

W związku ze skierowaną do nas prośbą o pomoc humanitarną przez Administrację Samorządową Obwodu Wołyńskiego Ukrainy ogłaszamy zbiórkę:

 • żywności długoterminowej
 • lekarstw przeciwbólowych i przeciwzapalnych
 • środków opatrunkowych
 • baterii, latarek lub innych generatorów energii

Wszystkie przekazane dary zostaną przekazane bezpośrednio stronie Ukraińskiej.

Dary można dostarczać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu

ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, 21-205 Jabłoń

w dni powszednie od dnia 19 kwietnia 2022 r. w godz. od 9.00 do 18.00


 

 

OZE w Gminie Jabłoń II - Podpisujemy warunkowe umowy!

W 2019 roku Gmina Jabłoń złożyła wniosek do RPO Województwa Lubelskiego na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Nasz wniosek obecnie znajduje się na liści rezerwowej. Mając nadzieję na dofinansowanie projektu „OZE w Gminie Jabłoń II” podpisujemy z mieszkańcami Gminy Jabłoń umowy na realizację montażu instalacji. Umowy mają charakter warunkowy i obowiązywać będą po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania. W przypadku uzyskania dofinansowania podpisując umowę masz gwarancję rozliczania się z PGE na starych zasadach.

Dofinansowanie 50% kwoty netto.

Wkład własny mieszkańca:

 • instalacja 3,2 kW (montaż na dachu domu mieszkalnego, 8% VAT) – 9934,58 zł,
 • instalacja 3,2 kW (montaż na gruncie, 23% VAT) – 12424,15 zł,
 • instalacja 3,84 kW (montaż na dachu domu mieszkalnego, 8% VAT) – 11811,43 zł,
 • instalacja 3,84 kW (montaż na gruncie, 23% VAT) – 14771,27 zł.

W kosztach wliczony jest montaż, serwis i gwarancja oraz ubezpieczenie przez okres 5 lat.

Po uzyskaniu dofinansowania planowana realizacja projektu - 2023 r.

ZAPISY DO 31 MARCA 2022 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej szczegółów w Urzędzie Gminy.


Urząd Gminy Jabłoń

III Memoriał Jarosława Waszczuka w Tenisie Stołowym

9 kwietnia odbył się III Memoriał im. Jarosława Waszczuka w tenisie stołowym organizowany przez ZSCKR w Jabłoniu oraz Wójta Gminy Jabłoń. Przesłaniem turnieju jest uczczenie pamięci wieloletniego nauczyciela, wychowawcy i sportowca oraz promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej. W tym roku do sportowych zmagań stanęło 39 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w czterech kategoriach:

 1. SZKOŁY PODSTAWOWE – Dziewczęta
 2. SZKOŁY PODSTAWOWE – Chłopcy
 3. KATEGORIA OPEN – Kobiety
 4. KATEGORIA OPEN – Mężczyźni

Wyniki rywalizacji prezentują się następująco:

Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE – Dziewczęta

 • I miejsce – Faustyna Kucyk
 • II miejsce – Julia Romaniuk
 • III miejsce – Julia Derlukiewicz

Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE – Chłopcy

 • I miejsce – Igor Kazanowski
 • II miejsce – Maciej Jakubiuk
 • III miejsce – Bartosz Krzywda
 • IV miejsce – Tobiasz Abramowicz

Kategoria: OPEN – Kobiety

 • I miejsce – Agnieszka Łazaruk
 • II miejsce – Joanna Wądołowska
 • III miejsce – Dominika Zarczuk

Kategoria: OPEN – Mężczyźni

 • I miejsce – Dariusz Abramowicz
 • II miejsce – Piotr Rola
 • III miejsce – Grzegorz Wołowik

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zawodnikom za tak liczne przybycie i udział w turnieju.


ZSCKR Jabłoń

Rozpoczyna się realizacja projektu pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW-ETAP II”

Gmina Jabłoń we współpracy z Dariusz Osiak Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE oraz z Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM rozpoczyna realizację projekt pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW-ETAP II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 75 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie do 31 sierpnia 2023 r.

Gminna Jabłoń zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych o składanie ofert/ wyceny przedmiotu zamówienia na:

 • prowadzenie zajęć przez  opiekuna (fizjoterapeutę) z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • prowadzenie zajęć przez muzykoterapeutę z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • prowadzenie zajęć przez artterapeutę z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • świadczenie usługi sprzątania w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie

Dokumenty dostępne w pok. 12 w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń

PLIKI DO POBRANIA: 

 

 


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy