Nowy harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.

INFORMACJA! Na stronie www.jablon.pl został udostępniony nowy harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Jabłoń na rok 2023.
 
Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Jabłoń

Zwiększenie poziomu wsparcia w nowym okresie programowania - Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”

Zachęcamy do wsparcia na stronie https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c wniosku LGD o zwiększenie poziomu wsparcia firm w nowym okresie programowania.

Od kilku miesięcy publikujemy przykłady firm, które powstały ze wsparcia LGD ze środków PROW 2014-2020. Sukces ten w dużej mierze wynika z faktu, że osoby rozpoczynające działalność dostawały 100% refundacji poniesionych kosztów. Również firmy wnioskujące o wsparcie na swój rozwój mogły liczyć na 75% zwrotu poniesionych kosztów.

W nowym okresie programowania w ramach podejścia LEADER wsparcie na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027 przewidziano na poziomie 50%. W sytuacji zagrożenia kryzysem gospodarczym, wzrastającego poziomu bezrobocia uważamy, że to wsparcie powinno być większe, na maksymalnym poziomie dopuszczonym przepisami europejskimi, tj.:

 • 65% na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • 85% na rozwój agroturystyki, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.

Zachęcamy do poparcia LGD, których przedstawiciele na najbliższym Komitecie Monitorującym Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 złożą wniosek o stosowną zmianę.


Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”

Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy - „Naturalna ozdoba choinkowa”

Dnia 14.12.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia najładniejszych prac plastycznych  zgłoszonych do Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pod hasłem „Naturalna ozdoba choinkowa”. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, a celem propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej, stworzenie wyjątkowej naturalnej ozdoby choinkowej, stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych.

Komisja w składzie: Bożena Wołos, Wioletta Waszczuk i Katarzyna Matczuk po obejrzeniu 49 prac wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 
I KATEGORIA – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – (5 - LATKI, 6 - LATKI)

I miejsce – Zuzanna Trubaj,  kl. 0 –  Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

II miejsce – Zuzanna Kowalczuk, Przedszkole – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach i Laura Kowalska, Przedszkole – Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

III miejsce – Mateusz Hurko, Przedszkole - Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu i Diana Szypulska, kl.0 - Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach

I wyróżniła:

 • ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

Martynę Buda, Przedszkole
Mikołaja Buda,
Przedszkole
Jagodę Potapczuk,
Przedszkole

Nikodema Abramiuk, kl.0

 • ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach

Karolinę Korpysz, Przedszkole

 • ze Szkoły Podstawowej w Gęsi

Olafa Jaszczuka, kl.0

II KATEGORIA – KLASY I – IV

I miejsce – Maja Kozak, kl. I i Dawid Łobejko, kl. IV - Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach

II miejsce – Antoni Sęczkowski kl. I i Bartłomiej Romaniuk kl. III - Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

III miejsce – Zuzanna Hurko kl. II i Maria Pawłowska kl. II - Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

I wyróżniła:

 • ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

Julię Romaniuk kl. I
Alicję Jaworską kl. I

Lilianę Kowalską kl. I

Gabrielę Hurko kl. II

Julię Wasiczuk kl. III
Gabrielę Mazur-Mujsa kl. III
Pawła Jańczaka kl. III

 • ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach

Adama Olesiejuka kl. I
Martę Kowalczuk kl. I
Annę Kropiwiec kl. I
Wiktorię Konstrat kl. I
Mikołaja Milaniuk kl. I
Nikolę Korpysz kl. II
Wiktorię Łobejko kl. IV

III KATEGORIA – KLASY V – VIII

I miejsce – Wojciech Pawłowski, kl. VIII - Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
II miejsce – Aleksander Smagieł, kl. VI - Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „SIW” z Paszenek
III miejsce – Pola Jaszczuk, kl. V - Szkoła Podstawowa z Gęsi

I wyróżniła:

 • ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

Marię Jańczak, kl. VI

 • ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach

Błażeja Dzyra, kl. V
Tomasza Łobejko, kl. VI

 • ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „SIW” z Paszenek

Pawła Burzec, kl. V
Jakuba Smagieł, kl. V
Zuzannnę Sobczuk, kl. V
Zuzannę Fiutka, kl. VI

IV KATEGORIA – DOROŚLI

I miejsce – Katarzyna Korpysz z Dawidów
I miejsce – Joanna Dzyr z Dawidów
III miejsce – Joanna Sęczkowska z Jabłonia i Kinga Dzyr z Dawidów

I wyróżniła:

Katarzynę Kowalczuk z Dawidów
Natalię Próchnicką z Jabłonia
Andżelikę Abramiuk z Jabłonia
Marcelinę Jaworską z Jabłonia

Dzieciom, młodzieży i dorosłym składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, pierniczki, drobne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Dziękujemy dyrektorom Szkół Podstawowych z Jabłonia, Dawidów, Gęsi i Paszenek za możliwość zorganizowania rozdania nagród dla uczestników konkursu.

Link do galerii prac: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.859024175467250 

Link do galerii – rozdanie nagród: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.859485405421127


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Dwie dobre informacje drogowe dla mieszkańców naszej gminy

W dniu 15 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miło nam poinformować mieszkańców gminy o uzyskaniu dofinansowaniu przez Gminę Jabłoń w ramach projektuPrzebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś”, który znalazł się na 19 pozycji z 14 punktami na 54 wnioski które uzyskały dofinansowanie. Dodatkowo informujemy, że Powiat Parczewski z zadaniem pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń – Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,50” znalazł się na 30 pozycji z 13 punktami na 54 wnioski, które uzyskały wsparcie. Łącznie w ramach obu projektów na terenie gminy zostanie przebudowany ciąg dróg powiatowych nr 1605L i 1600L o łącznej długości około 5,8 km. W dniu 25 listopada przedstawiciele Gminy i Powiatu podpisali obie umowy o dofinasowanie z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Zakres zadań obejmuje odcinek dróg od włączenia w drogę powiatową 1095 L w Jabłoniu (obok dawnej zlewni mleka) do skrzyżowania przy Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej "BEKON PLUS" w Gęś. 

Planowany okres realizacji robót budowalnych to lata 2023-2024. Zadania będą realizowane w dwóch etapach.

Planowany koszt inwestycji obu zadań został oszacowany na kwotę 10 836 098,38 zł brutto, na który składają się koszty inwestycyjne oraz ogólne w tym m.in. dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy. Łączny koszt dofinasowania wynosi 6 212 663,00 zł., pozostała kwota została zabezpieczona po połowie w budżetach partnerów Gminy Jabłoń oraz Powiatu Parczewskiego.


Urząd Gminy Jabłoń

XXXIX sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:

Gmina Jabłoń na 54 miejscu w kraju w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 18 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W analizie bierze się pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce (z wyjątkiem Warszawy), na podstawie publicznie dostępnych danych GUS i Ministerstwa Finansów, a także informacji podanych przez samorządy. W rankingu w kategorii Gminy Wiejskie zbadano sytuację w 1533 gminach wiejskich. Miło nam poinformować, że Gmina Jabłoń znalazła się na 54 miejscu w skali kraju. Można zauważyć, że stan życia na terenie naszej gminy ulega ciągłej poprawie, gdyż w 2021 roku zajmowaliśmy 141 pozycję w tym rankingu.   

Gratulujemy również naszym sąsiadom, Gminie Wisznice która zajęła 4 miejsce oraz Gminie Podedwórze, która zajęła 56 miejsce. Życzymy im również dalszych sukcesów.  

Więcej o tegorocznym rankingu tutaj:  https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2022


Urząd Gminy Jabłoń

Trwa rekrutacja - Gminny Żłobek "Jabłuszko" w Jabłoniu zaprasza!

Dyrektor Gminnego Żłobka "Jabłuszko" w Jabłoniu zaprasza rodziców do rektrutacji.


Młodzieżowa Rada Gminy - Ankieta

W związku z podjęciem działań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy, kierujemy propozycję i pytanie do młodzieży od klasy VI (włącznie) do ukończenia 18 roku życia zamieszkującej teren Gminy Jabłoń. Czy zainteresowana jest powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy Jabłoń, a przede wszystkim, czynnego w niej uczestnictwa? Przeprowadzamy konsultacje, które polegają na wypełnieniu krótkiej ankiety.

Ankieta będzie dostępna do 10 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Gminy Jabłoń oraz w serwisie społecznościowym facebook. Informacja zwrotna otrzymana od naszej młodzieży pozwoli nam ocenić zainteresowanie powołaniem nowego organu Gminy.

LINK DO ANKIETY: Młodzieżowa Rada Gminy - Ankieta


Urząd Gminy Jabłoń

Gmina Jabłoń liderem powiatu - Ranking Gmin Lubelszczyzny 2022

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie zrealizowała szóstą edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Wyniki Rankingu zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali w dniu 9 grudnia 2022 r. Gmina Jabłoń odebrała wyróżnienie za zajęcie V miejsca w kategorii gminy wiejskie województwa lubelskiego oraz nagrodę "Lider Powiatu Parczewskiego".

Na Gali obecny był Sekretarz Gminy Piotr Denejko, który z rąk kapituły konkursowej odebrał nagrodę i wyróżnienia. Serdecznie dziękujemy za uznanie pracy całego samorządu.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Intencją inicjatywy jest, aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2022 został objęty Patronatem Honorowym przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patroni medialni: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Tygodnik Nowy Tydzień, Tygodnik Podlaski, Słowo Podlasia, Kronika Tygodnia, Super Tydzień oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy. Partnerzy biznesowi: Bank Gospodarstwa Krajowego, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Kingspan Water & Energy.


Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Procedura preferencyjnego zakupu węgla kamiennego w Gminie Jabłoń

 1. Podmiotem, który dostarczał będzie węgiel dla Gminy Jabłoń jest: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 2. Osoba zainteresowana składa w Urzędzie Gminy Jabłoń pok. nr 11 (sekretariat) wniosek o zakup węgla (max. 1,5 tony do 31.12.2022 r. i 1,5 tony po 01.01.2023 r.).
 3. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, na podstawie wystawionej przez Gminę Jabłoń faktury VAT osoba zainteresowana dokonuje w kasie urzędu gminy zapłaty za węgiel: gotówką lub kartą płatniczą (wyłącznie za ilość wskazaną do odbioru w terminie do 31.12.2022 r.).
 4. Z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty, osoba udaje się do punktu wskazanego we wniosku celem odbioru zakupionego węgla, tj.:
 • Kółko Rolnicze w Gęsi, Gęś 128, 21-205 Jabłoń 
 • PPH LEGAREX, Grzegorz Lewczuk, ul. Jadwigi Tokarskiej 14, 21-205 Jabłoń.

 W załączeniu wniosek:


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy