Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń w miejscowościach Jabłoń i Paszenki

W dniu 28.04.2021 r. dokonano odbioru dwóch gminnych dróg o nr KDG 103786 w m. Paszenki oraz drogi o nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń.

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786 w m. Paszenki obejmowała wykonanie jezdni o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej na odcinku od km 0+000,0 do km 0+185,00.


Zakres prac obejmował:
• Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
• Podbudowę,
• Nawierzchnie,
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
• Roboty wykończeniowe,
• Inne roboty.

Całkowita wartość inwestycji: 147.064,70 zł
Dofinansowania: 73.532,00 złInwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń obejmowała wykonanie jezdni o przekroju pół ulicznym i pochyleniu poprzecznym jednostronnym, na pozostałym odcinku jezdnia o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej na odcinku od km 0+000 do km 0+633.


Zakres prac obejmował:
• Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
• Odwodnienie,
• Podbudowę,
• Krawężniki i koryto,
• Nawierzchnie,
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
• Roboty wykończeniowe,
• Inne roboty.

Całkowita wartość inwestycji: 355.126,17 zł
Dofinansowania: 177.563,00 zł


Dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

IV nabór na stanowisko OPIEKUNA DZIECIĘCEGO w Gminnym Żłobku "Jabłuszko" w Jabłoniu

Dyrektor Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego (1 stanowisko - 1 etat)

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Gminny Żłobek "Jabłuszko" w Jabłoniu

40 Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

Dnia 30 kwietnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne 40 Małego Konkursu Recytatorskiego. W przesłuchaniach wzięło udział 3 recytatorów ze Szkół Podstawowych z gminy Jabłoń.


Komisja konkursowa w składzie : Kamila Sternik – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu biorąc pod uwagę m.in. dopasowanie repertuaru do predyspozycji uczestnika, sposób prezentacji utworów, a także wyraz artystyczny, postanowiła zakwalifikować do eliminacji powiatowych wszystkich uczestników eliminacji gminnych:

W kategorii uczniowie klas I - III
• Patrycję Januszko z kl. III Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, opiekun Marta Dziuba


W kategorii uczniowie klas IV – VI
• Tomasza Łobejko z kl. IV Szkoły Podstawowej w Dawidach, opiekun Anna Oniszczuk


W kategorii uczniowie klas VII – VIII
• Bartosza Mostowiec z kl. VIII Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś” w Paszenkach, opiekun Andrzej Kotyła


Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 11 maja 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu. Gratulujemy laureatom konkursu recytatorskiego i życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach.

Link do galerii zdjęć: ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Nabór na stanowisko PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA w Gminnym Żłobku "Jabłuszko"

Dyrektor Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza (1 stanowisko - 1/2 etatu)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Gminny Żłobek "Jabłuszko" w Jabłoniu

Przebudowa drogi powiatowej KDP 1600L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia

„Przebudowa drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku 2,90076 km, od km 9+210,33 do km 12+111,09”

Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej drogi powiatowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Jabłoń poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1600L w m. Gęś i Kolano-Kolonia od skrzyżowania z drogą wojewódzka 815 w kierunku m Kalinka, co również zwiększy dostęp do obszaru atrakcyjnego turystycznie i rolniczo.

Obecnie zakończono I etap przebudowy odcinka drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku długości 900 m od km 9+210,33 do km 10+110,33.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600L obejmowała:
- wykonanie włączeń dróg podrzędnych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie,
- wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji KDP 1600L w miejscach, wskazanych na planie sytuacyjnym,
- wykonanie robót ziemnych – korytowanie, wykopy i nasypy,
- ścinanie poboczy gruntowych,
- roboty ziemne – wykonanie nasypów, odtworzenie geometrii skarp i rowów,
- prace porządkowe,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wartość I etapu inwestycji 834.963,42 zł

II etap przedmiotowej inwestycji obejmować będzie przebudowę drogi o łącznej długości 2000,76 m od km 10+110,33 do km 12+111,09 przedmiotowej drogi.

Planowany termin wykonania inwestycji: do końca czerwca 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 2 498 889, 28 zł
Dofinansowanie: 1 162 036,00 zł
Wkład finansowy Powiatu Parczewskiego: 668 426,64 zł
Wkład finansowy Gminy Jabłoń: 668 426,64 zł

Dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

78 Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Dzisiaj mija 78 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim – bohaterskiej zbrojnej walki żydowskich organizacji bojowych Getta Warszawskiego z Niemcami toczona od 19.04.1943 do 15.05.1943, największy akt zbrojnego oporu Żydów w czasie II wojny światowej. Powstanie wybuchło w wigilię żydowskiego święta Paschy, w momencie, gdy w wyludnionym już getcie znajdowało się tylko ok. 50-70 tysięcy ludzi (wobec niemal pół miliona w szczytowym okresie jego zaludnienia). W Jabłoniu w lesie „Smuga” znajdują się dwa groby ofiar bestialsko rozstrzelanych przez Niemców jesienią 1943 roku. W pierwszym niedaleko parkingu znajduję się grób 29 ofiar narodowości żydowskiej, a w innym miejscu grób młodego mężczyzny, który zginął również w 1943 r. Uciekł z egzekucji jabłońskich Żydów, ranny ukrywał się, lecz nie dotrwał do wyzwolenia.

Zachęcam do zapoznania się z fragmentami wspomnień i publikacji dotyczących historii mieszkańców Gminy Jabłoń narodowości żydowskiej:

 • „Los ludności żydowskiej z gminy Jabłoń dopełnił się w trakcie okupacji niemieckiej. Społeczność żydowska żyjąca od wieków na obszarze gminy została przez Niemców całkowicie wymordowana. Już pierwsze rozporządzenia wydane przez okupanta niemieckiego pod koniec 1939r. miały na celu ograniczenie funkcjonowania ludności żydowskiej oraz jej odizolowanie od reszty społeczeństwa. W Jabłoniu w majątku Zamoyskich Herman Dunkiel zorganizował w zabudowaniach dworskich getto i obóz pracy dla miejscowej ludności żydowskiej. Żydzi pracowali w nim bardzo ciężko, wykonując prace melioracyjne w terenie oraz przy uprawie roli. W roku 1942, gdy okupant niemiecki rozpoczął proces likwidacji społeczności żydowskiej, ludność wyznania mojżeszowego wywieziono do getta w Międzyrzecu Podlaskim, skąd trafiła prawdopodobnie do obozu zagłady w Sobiborze. Tylko nielicznym udało się zbiec i znaleźć schronienie w oddziałach partyzantki komunistycznej. Większość Żydów zamieszkujących gminę Jabłoń została wymordowana w roku 1943. Osoby zatrudnione w majątku w Jabłoniu zostały rozstrzelane w maju 1943 nieopodal lasu Smuga przy drodze Parczew – Biała Podlaska. Tylko jednej udało się uciec z miejsca kaźni. Do końca 1943r. Niemcy przy udziale formacji ukraińskich przeczesywali teren gminy Jabłoń w poszukiwaniu ukrywających się Żydów, a wszystkie znalezione osoby były od razu uśmiercane.”
  ( Monografia Gminy Jabłoń pod redakcją Dariusza Tarasiuka) 

 • „ Rano, jesienią roku 1943 przyjechała żandarmeria z Parczewa, załadowali na samochody ludność żydowską, następnie wywieźli do lasu „Smuga” oddalonego od Jabłonia 2 km i tam po ułożeniu ich na ziemi wystrzelano”
  (Zeznanie dwóch świadków z Jabłonia – materiał udostępniony przez Ewelinę Matczuk - Inspektora ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska Urzędu Gminy Jabłoń) 

 

 • „W jesieni 1942r. zauważyłem samochód ciężarowy zdążający w kierunku getta w folwarku Jabłoń. Miałem jechać do stacji Parczew, ale jak dowiedziałem się, że samochód ten załadowany żydami getta pojechał w kierunku lasu na razie zrezygnowałem z wyjazdu. Po pewnym czasie usłyszałem setki strzałów karabinowych w lesie. Wkrótce pojechałem do stacji przejeżdżając przez las, gdzie widziałem samochód i paru Szucpolicjantów, a na ziemi w lesie pomordowanych żydów w liczbie ok 30 osób.”
  (Zeznanie świadka z Puchowej Góry – 25 września 1947r. - materiał udostępniony przez Ewelinę Matczuk - Inspektora ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska Urzędu Gminy Jabłoń)

 • ,,Ktoś z sąsiadów przyszedł i powiedział, że kilku Żydów zabrali na samochód i wywieźli, wyszli na dwór i usłyszeli strzały z lasu Smuga, był to ranek. Ktoś przyszedł i powiedział, że zamordowano Żydów w lesie Smuga. Każdy był przejęty. W Jabłoniu było chyba 5 rodzin Żydowskich. Wieczorem tego dnia znów było słychać strzały na ulicy, wyszli z domu, ktoś inny wyszedł i mówi: Żydówkę złapali... Dwie Żydówki schowały się przed wywózką do lasu i w transporcie do lasu ich nie było – 2 siostry. Wieczorem wyszły i chciały dostać się do getta,  a getto było w budynku gdzie mieszkała p. Kwietniowa. (obecnie to budynek nr 6E ul. A. Zamoyskiego) Tam była większa sala i tam kwaterowano Żydów. Tego wieczoru ktoś powiedział, że złapali Żydówki i jedną zabili. Już nie wychodziliśmy z domu, dopiero następnego dnia rano wyszliśmy naprzeciwko bramy do Pałacu i okazało się, że w piwnicy kordegardy jest Żydówka. Moja siostra …  wyszła i do niej Żydówka woła: …  idź do Obera i poproś jego żeby mnie wypuścili. Ta Żydówka Gołda Szerman … miała 17 lat, a Ruchla była starsza o 2- 3 lata. Ruchla była wcześniej zastrzelona, a Gołda została uwięziona. Nikt nie śmiał iść do Obera, bo wiadomo czym to groziło. Gołda była przetrzymana cały dzień w kordegardzie. Następnego dnia rano wyszedłem naprzeciwko bramy i zobaczyłem, że z kordegardy wychodzi 2 Ukraińców – Wachmani, (Ukraińcy, którzy poszli na współpracę z Niemcami. Mieli swoją bazę szkoleniową w Trawnikach. Ukraińcy, którzy zgodzili się na współpracę z Niemcami otrzymali umundurowanie i byli wysyłani w różne miejsca, chodzili w niemieckich strojach). Wachmani prowadzili Żydówkę – szła pierwsza w kierunku getta i za chwilę było słychać dwa strzały. Tam ją zabili i tam pochowali. Nie wiem kto być może pochowali ją Ukraińcy. Obie zostały pochowane w tym samym miejscu. Osoby, które miały w tamtym miejscu kurniki mogły zauważyć, że ziemia jest zapadnięta. Pan … wspomniał Brachera Fiszmana i powiedział, że informacja o jego śmierci wyszła po wyzwoleniu. Aresztowali … i … i jeszcze jedną osobę. … wyjechał później na Śląsk . Były takie głosy, że Bracher ukrywał się u … i, że w trzech go zabili. Niektórzy wyraźnie mówili, że podkradli się i widzieli jak we trzech zabili go. … trochę posiedział, ale nie udowodnili mu zbrodni. Bracher był postrzelony w rękę i przyszedł do … . Mieszkańcy obawiali się represji, za ukrywanie Żydów. To był terror i ludzie byli wstrząśnięci, bali się o siebie. Postanowili sprzątnąć Brachera. Masowe mordy Żydów były wszędzie ale w Jabłoniu wyjątkowo długo trzymali ludność Żydowską przy życiu, pracowali w majątku. Ober utrzymywał ich do tego czasu kiedy mógł i przyszedł radykalny rozkaz żeby zlikwidować wszystkich. Z Jabłońskich Żydów nikt nie przeżył, jeden wyjechał do Izraela wcześniej i korespondował z p. Tokarską. Ponadto … wspomniał o Żydówce - Srula miała na imię, która kulała i miała dwóch braci, wszyscy ukrywali się na Puchowej Górze, ale tam Niemcy ich zastrzelili.”
  (Wspomnienie mieszkańca Jabłonia, świadka zdarzeń - materiał udostępniony przez Ewelinę Matczuk - Inspektora ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska Urzędu Gminy Jabłoń)

 • „ W 1942r. Niemcy zlikwidowali parczewskie getto zabijając ok. 400 żydów. Jedna z grup … schroniła się w lesie Holendernia, gdzie wybudowano dwie ziemianki w których zamieszkali. Nocami często wypuszczali się do Kolana oraz sąsiednich wsi, gdzie rabowali żywność i ubrania.…. Wiosną 1943r. podczas obławy na Żydów zorganizowanej przez Niemców i Ukraińskich policjantów, żandarmi znaleźli w stodole … dwie ukrywające się żydówki. Biciem zmusili je do wskazania miejsca ukrywających się żydów. Po przybyciu na miejsce kazali kobietom wejść do środka, a następnie wrzucili do ziemianek wiązki granatów, które to zawaliły się grzebiąc wszystkich, którzy w nich przebywali. Relację taką przekazali policjanci ukraińscy mieszkańcom Kalinki.”
  (Wspomnienia mieszkańca Jabłonia  - zbiory GOK w Jabłoniu) 

 • „ Wydarzenia, które chciałem opisać miały miejsce w Dawidach, gm. Jabłoń mojej rodzinnej wsi. Było to w czasie okupacji niemieckiej. Miałem trzynaście lat i byłem bacznym obserwatorem tego co się wówczas działo. Wraz z moimi rodzicami mieszkał również stryj …, który w tym czasie prowadził sklep. Podstawowym produktem, którym wówczas handlowano były jaja. Można było nimi zapłacić w sklepie lub wymienić na inny towar. Jaja i masło były produktem szczególnie przez Niemców pożądanym więc w początkowym okresie wydali niektórym Żydom zezwolenie na zakup jaj Dawało im to możliwość swobodniejszego poruszania się i łatwiejszego na wsi zaopatrzenia w żywność dla rodziny. Jednym z nich o którego losie podaję był znany we wsi Majłach Lewin Żyd pochodzący z Parczewa. Był on bliskim znajomym stryja bo pomagał w skupie jaj, które dostarczał do sklepu.  Było to w roku 1941. Niemcy szykowali się do wojny z Rosją i budowali we wsi baraki dla wojska. W grupie tych żołnierzy był Niemiec polskiego pochodzenia, który służył im za tłumacza. Przypadek sprawił, że spotkał on Majłacha przy pakowaniu jaj w naszej stodole, jajka zarekwirował, a na Żydzie postanowił się wyżyć. Wziął do ręki grubego kija i zaczął go bić pytając: Gdzie ty zydzie mieskas? W Parczewie odpowiedział Majłach. A dużo was tam jest? Już nie dużo. A zaraz wy wyzdychata? Już nie długo – była płaczliwa odpowiedź Majłacha. Uciekłem ze stodoły bo nie mogłem dłużej na to patrzeć. Zadowolony z siebie Niemiec puścił Majłacha wolno ale skutki tego zajścia Majłach długo odczuwał. Po pewnym czasie powrócił on jednak do wsi. Powtórne spotkanie z Niemcami w roku 1942 było dla Majłacha bardziej tragiczne. Co pewien czas żandarmi wpadli do wsi poszukując osoby podejrzane o posiadanie broni i przynależność do organizacji. Taką osobą przez Niemców podejrzaną był między innymi zięć mojego dziadka… . Widząc nadjeżdżających żandarmów Majłach próbował się ukryć ale go dostrzegli i zabrali ze sobą na podwórze dziadka. Nie znalawszy poszukiwanego… , który się ukrył wyprowadzili dziadka i Majłacha do sadu i kazali im kopać dół dla siebie. Uratował ich od śmierci również Niemiec polskiego pochodzenia …, komendant miejscowego posterunku. Ten dół śmierci był długo przez dziadka niezasypywany jako znak cudownego ocalenia. Zięć mojego dziadka nie uniknął śmierci. Został przez Niemców zastrzelony wraz z dwoma innymi mieszkańcami wsi w maju 1943r. Po tym przeżyciu i wywiezieniu rodziny do obozu, Majłach zaczął się we wsi ukrywać. W nocy często przychodził pod nasz dom, wywoływał stryja prosząc o chleb i żywność. Zawsze ją od nas otrzymywał. Zimą 1943r. Majłach ze swoim szwagrem urządzili sobie w lesie zwanym „Praborek” ziemiankę wykorzystując do tego lisią norę i w niej się schronili. Nieszczęściem dla nich stało się to, że nanosili do niej siana ze stogu, który się tam znajdował. Gubiąc po drodze siano naznaczyli drogę do schronu. Ktoś to zauważył, doniósł do Niemców, którzy przyjechali i ich zabili. Ciała ich pozostały w tej ziemiance, a lisy dopełniły reszty. Tak kończy się moja tragiczna opowieść o prześladowaniu i Żydów i Polaków w czasie okupacji.”
  (Wspomnienia mieszkańca Dawidów – Zbiory GOK w Jabłoniu) 

 •  „ … Tegoż dnia (październik 1942r.) Żandarmeria pochwyciła w Dawidach ukrywającego się Żyda Majłacha i przyprowadzili go na podwórze Stefana Denejki, kazali mu w sadzie wkopać grób, ale nie znalawszy Dzyra, puścili również Żyda Majłacha, a wykopany dół długo pozostał. Majłach ukrywał się na naszym terenie całą jesień, dopiero zimą został zabity na Praborku ze swoim szwagrem i tamże pochowani, gdzie lisy miały norę. …”
  (Fragmenty z książki Franciszka Bieleckiego – „Monografia wsi Dawidy”) 

 •  „ W 1942r. Niemcy zlikwidowali parczewskie getto zabijając ok. 400 żydów. Jedna z grup … schroniła się w lesie Holendernia, gdzie wybudowano dwie ziemianki w których zamieszkali. Nocami często wypuszczali się do Kolana oraz sąsiednich wsi, gdzie rabowali żywność i ubrania.…. Wiosną 1943r. podczas obławy na Żydów zorganizowanej przez Niemców i Ukraińskich policjantów, żandarmi znaleźli w stodole … dwie ukrywające się żydówki. Biciem zmusili je do wskazania miejsca ukrywających się żydów. Po przybyciu na miejsce kazali kobietom wejść do środka, a następnie wrzucili do ziemianek wiązki granatów, które to zawaliły się grzebiąc wszystkich, którzy w nich przebywali. Relację taką przekazali policjanci ukraińscy mieszkańcom Kalinki.”
  (Fragmenty wspomnień Ks. Stanisława Dzyra – „Pieśń mojego życia”) 
 • „ Marian Małowist wybitny historyk, mediewista, prof. Marian Małowist, który urodził się w rodzinie zasymilowanych Żydów polskich. Podczas II wojny światowej wraz z żoną i teściową przebywał w getcie warszawskim. 13 sierpnia 1942, podczas pobytu profesora w pracy, jego żona i teściowa zostały zabrane przez Niemców na Umschlagplatz i wywiezione do obozu zagłady w Treblince. Po tym wydarzeniu Marian Małowist zdecydował się na ucieczkę z getta. Po opuszczeniu Warszawy trafił do gminy Jabłoń a Lubelszczyźnie, gdzie pod fałszywymi personaliami Józef Mil, pracował jako urzędnik gminy, nauczając także młodzież na tajnych kompletach. O tym, że Marian Małowist (Józef Mil) jest Żydem wiedział tylko ówczesny sekretarz gminy, który wyrobił mu fałszywe dokumenty i zatrudnił. W Jabłoniu profesor doczekał końca wojny. W 1944 przeprowadził się do Lublina, gdzie zaangażował w pracę w rozgłośni radiowej PKWN. Po niedługim czasie wrócił do Warszawy, gdzie był związany z Uniwersytetem Warszawskim. O okupacyjnych przejściach profesora i pomocy miejscowej ludności mówi m.in. syn wojennego sekretarza gminy, Włodzimierz Samson, najstarszy mieszkaniec miejscowości, ponadto osoba, która zgłębiała historię profesora i opublikowała o nim artykuł oraz historyk.”
  (Polacy na ratunek Żydom - odc. 56 Marian Małowist, 2020, magazyn historyczny – TVP Lublin)

Linki dotyczące mieszkańców narodowości Żydowskiej mieszkających w Jabłoniu:

Fundacja „Pamięć, która trwa”

http://fpkt.org.pl/index.php Pracownicy majątku Jabłoń. Rok ok. 1942

http://fpkt.org.pl/index.php Las Smuga k. Jabłonia – 20 listopada 2013 r.

http://fpkt.org.pl/index.php Jabłoń k. Parczewa – 20.10.2012 r.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych
 • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.
 • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

PLIKI DO POBRANIA:

13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 r. nazistowskie Niemcy  opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Mord dokonany na ponad 21 tys. Polaków przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Zbrodnia Katyńska jest dziś jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. W całym naszym kraju znajduje się wiele pomników i tablic poświęconych ofiarom radzieckiej zbrodni.

Takie miejsce znajduje się i w naszej Gminie Jabłoń na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Kolano – Kolonii, gdzie 18 kwietnia 2010r. zostały posadzone Dęby dla uczczenia Pamięci mieszkańców Kolana i Holenderni. Przy każdym z miejsc zostało zapalone światło nadziei, że nigdy więcej taka historia się nie wydarzy i jako znak naszego hołdu, szacunku, pamięci…

Bohaterowie, którym zasadzono Dęby Pamięci:

post. PP Antoni Styrnik s. Aleksandra ur. 9 lipca 1911 r. w Stoczku (pow. łęczyński). Od 1928r. rodzina Styrników przebywała w Kolonii – Kolano. W 1937r. ukończył zasadniczą służbę wojskową w stopniu kaprala, którą odbywał w Łunińcu i Kobryniu (Polesie). Po ukończeniu kursu w Szkole Szeregowych Policji w Mostach Wielkich został mianowany posterunkowym i przyjęty do Kompanii „D” Rezerwy Policyjnej w Herbach Starych. 1 sierpnia 1938r. skierowany został do służby w policji w woj. białostockim. Według niepotwierdzonych informacji ostatnim jego posterunkiem były Radoszkowice, pow. Mołodeczno (Białoruś). Antoni Styrnik umieszczony jest na liście wywozowej z Ostaszkowa Nr L. 033/2 (61), 2992. z 16 kwietnia 1940 r. – jest to prawdopodobna data jego śmierci. Zamordowany przez NKWD w Twerze. Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym . Pośmiertnie mianowany w 2007 na stopień aspiranta policji.

post. PP Wacław Bogucki s. Stanisława i Józefy z Wojtkowskich, ur. 9 maja 1899r. w Holendernii. W Wojsku Polskim od 1 lipca 1919. Do 1 sierpnia 1922r. W policji od 1 lipca 1923r. Od 28 lutego 1935r. pełnił służbę na posterunku w Kostopolu. Starszym posterunkowym mianowany 1 kwietnia 1934r.. Więzień Ostaszkowa zamordowany przez NKWD w 1940r. w Twerze. Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym. Lista wywozowa Nr L. 023/2 (3), 3760. Pośmiertnie mianowany w 2007 na stopień aspiranta policji. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

przod. PP Stanisław Kindracki s. Eliasza i Dominiki, ur. 15 marca 1896r. w Kolanie. We wrześniu 1939r. pełnił służbę w Komendzie Powiatowej w Kobryniu. Więzień Ostaszkowa zamordowany przez NKWD w 1940r. w Twerze. Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym. Lista wywozowa Nr L. 051/1 (54), 865. Pośmiertnie mianowany w 2007 na stopień aspiranta policji.

post. Adolf Główka s. Stanisława i Weroniki, ur. 24 kwietnia 1910r. w Dorotce.  Służbę wojskową odbył w Białej Podlaskiej i Brześciu nad Bugiem. Po zwolnieniu z wojska wstąpił do Policji Państwowej. Przed wybuchem wojny pracował w Komendzie Miasta w Białymstoku. Na początku wojny trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie, skąd kilkakrotnie pisał do żony Stefanii (zm. w 1973r.), zamieszkałej w Parczewie. Posterunkowy Główka został zamordowany przez NKWD w 1940r. w Kalininie (obecnie Twer) . Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym. Lista wywozowa Nr L. 016/1 (14), 3790. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Pośmiertnie mianowany w 2007 na stopień aspiranta policji.

Prócz Zasadzonych Dębów Pamięci przy Szkole Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej widnieje pamiątkowa tablica poświęcona Kierownikowi Szkoły Powszechnej w Kolanie w latach 1927 – 1933.

Por. rez. Stanisław Machowski s. Andrzeja i Marii z Banasiów, ur. 22 VIII 1894 w Wyżnem, pow. strzyżowski. Szkołę średnią ukończył w Rzeszowie. Jako zaledwie 20 – letni mężczyzna w 1914r. trafił do brygady Józefa Piłsudskiego, w której walczył niemalże we wszystkich bitwach. Od 1917r. do 1918r. służył w armii austriackiej na froncie włoskim. Od 1919r. do 1921r. brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej. Za wierną służbę w Legionach został uhonorowany Odznaką 1.Brygady J. Piłsudskiego, a Order Virtuti Militari otrzymał za służbę w Wojsku Polskim i udział w wojnie polsko – bolszewickiej.

Jednak prawdziwą pasją stała się praca oświatowa. Po zwolnieniu na własną prośbę z wojska w 1922r. poświęcił się nauczaniu w szkole. W kwietniu 1927r. objął stanowisko Kierownika Szkoły Powszechnej w Kolanie, gdzie utkwił w pamięci jako postać nieprzeciętna – znakomity nauczyciel, działacz społeczny. To on organizował pierwsze wycieczki do Lublina, Warszawy, Puław, Kazimierza Dolnego. Koszty opłacano z funduszy wypracowanych przez Spółdzielnię Uczniowską założoną w 1928r. Za jego bytności w Kolanie powstało kółko teatralne i chór młodzieży.

Machowski znany był również z zamiłowań ogrodniczych. Przy szkole założył sad owocowy, do którego drzewka sprowadzał od znanych ogrodników. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było założenie Kasy Oszczędności. Dzięki jego staraniom nastąpiła reorganizacja szkoły w Kolanie, która stała się siedmiodziałową szkołą. Machowski działał w Okręgowym Zarządzie Kół Młodzieży Wiejskiej, był szefem Związku Strzeleckiego w Radzyniu i w Łukowie. Jego praca zawodowa i społeczna zostały uhonorowane Krzyżem Niepodległości. W 1933r. otrzymał nominację na kierownika nowo otwartej szkoły powszechnej w Międzyrzecu Podlaskim. Z dniem 1 sierpnia 1936r. przeniósł się do Lublina. W sierpniu 1939r. został zmobilizowany do 8 pułku piechoty Legionów.

We wrześniu tego samego roku dostał się do sowieckiej niewoli. Po krótkim czasie w obozie przejściowym w Szepietówce znalazł się w obozie jenieckim w Kozielsku. W kwietniu 1940r. został wywieziony do Lasku Katyńskiego i tam zamordowany. Pozostawił żonę, osierocił córkę Danutę i syna Stanisława. Ekshumowany z dołu śmierci, zidentyfikowany pod numerem 3124. Od 28 lipca 2000 roku spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu . Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Na cmentarzu w Kolanie znajduje się również krzyż upamiętniający Rodaków zamordowanych w Katyniu i Twerze w 1940 r.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Akcja sprzątania w Gminie Jabłoń

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. To doskonały powód, aby zadbać o naszą planetę zaczynając od sprzątnięcia swojej okolicy, w której mieszkamy. W dniach 22 i 24 kwietnia 2021r. w Gminie Jabłoń odbyła się akcja sprzątania miejscowości Jabłoń, Paszenki, Paszenki – zbiornik wodny i Puchowa Góra. W akcji udział wzięły dzieci, młodzież jak i dorośli, którzy z poświęceniem zbierali śmieci z poboczy i wyciągali je z rowów i zarośli. Pracy nie brakowało. W ciągu tych dwóch dni zebrano 26 dużych worków z różnymi odpadami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i udział w akcji. Wasza postawa jest godna pochwały i wyróżnienia. Pamiętajmy o tym, żeby szanować przyrodę i jej piękno. Wybierając się na łono natury nie pozostawiajmy po sobie odpadów, które degradują środowisko i stanowią zagrożenie zarówno dla zwierząt, przyrody jak i ludzi.

W akcji udział wzięli:

22 kwietnia

- Paszenki

 • Julia Janiak
 • Lidia Bachanek
 • Barbara Bryguła
 • Izabela Bachanek

24 kwietnia

- Jabłoń

 • Gabriela Mujsa
 • Marta Mujsa
 • Amelia Zieńczuk
 • Paweł Jańczak
 • Maria Jańczak
 • Bartłomiej Jańczak
 • Anna Pawłowska
 • Wojciech Pawłowski
 • Antoni Kamola
 • Mateusz Kamola
 • Magdalena Kamola
 • Irena Mospinek
 • Izabela Bachanek
 • Barbara Bryguła

- Puchowa Góra

 • Lena Chlebek
 • Filip Chlebek
 • Mikołaj Sikora
 • Katarzyna Chlebek
 • Katarzyna Sikora

- Paszenki – zbiornik wodny

 • Julia Banaszczuk
 • Małgorzata Sobczuk
 • Katarzyna Stempniak
 • Bogumił Gajko

Dziękujemy również Mirosławowi Kusiuk za wywóz śmieci.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=1529965837249913&set=a.2887576661488817


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Gminne Biuro Spisowe w Jabłoniu informuje, że rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną prace od 4 maja 2021 r.

WAŻNY KOMUNIKAT: Gminne Biuro Spisowe w Jabłoniu informuje, że rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną prace od 4 maja 2021 r. i będą kontaktować się wyłącznie telefonicznie. Wywiady bezpośrednie realizowane przez rachmistrzów zostały wstrzymane do odwołania. W miesiącu kwietniu można dokonać jedynie samospiu poprzez Internet za pomocą aplikacji lub telefonicznie pod numerem 22 279 99 99. Prosimy nie udzielać informacji osobom podającym się za rachmistrzów przed 4 maja 2021 r. !


Gminne Biuro Spisowe w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy