Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE JABŁOŃ W 2019 ROKU

                                        ZABUDOWA JEDNORODZINNA

REJON 2: HOLENDERNIA, KALINKA, KOLANO, KOLONIA KOLANO, PASZENKI, PUCHOWA GÓRA, WANTOPOL

Miesiąc

Pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie

Odpady  ulegające biodegradacji

Odpady zbierane selektywnie

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Szkło

Odpady wielko-gabarytowe

RTV-AGD

Styczeń

-

-

22

22

-

-

-

Luty

19

-

-

-

26

-

-

Marzec

-

-

5

5

-

-

-

Kwiecień

16

3

-

-

-

-

-

Maj

-

-

7

7

27

-

-

Czerwiec

4

-

-

-

-

-

-

Lipiec

16

-

2

2

-

30

31

Sierpień

20

-

-

-

27

-

-

Wrzesień

17

-

3

3

-

-

-

Październik

22

7

-

-

-

-

-

Listopad

-

-

5

5

26

-

-

Grudzień

17

-

-

-

-

-

-