Wyposażenie z dociepleniem budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Kalince

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 84 629,28 PLN

Kwota dofinansowania : 44 888,00 PLN

Cel : Poprawa infrastruktury oraz podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlicę, poprzez docieplenie budynku, podjazd dla niepełnosprawnych, ogrodzenie terenu i zakup wyposażenia.

W ramach operacji wykonano: chodnik z kostki betonowej z podjazdem dla niepełnosprawnych, ogrodzenie na słupkach metalowych, elewację budynku oraz zakupiono wyposażenie świetlicy składające się z :

  • 4 zestawy komputerowe + monitor
  • 1 sz. - telewizor
  • 1 szt. - urządzenie wielofunkcyjne
  • 10 szt. - krzesło obrotowe
  • 3 szt. - biurko I
  • 1 szt. - biurko II
  • 1szt. - szafa

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy