Przebudowa budynku remizy na Świetlicę wiejską w Dawidach

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 519 175,38 PLN

Kwota dofinansowania : 319 798 PLN

Cel : Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Dawidy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. Działalność świetlicy wiejskiej umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca: roboty rozbiórkowe, roboty murowe i żelbetonowe, konstrukcja dachowa i pokrycie, elewacja z dociepleniem, utwardzenie placu dojścia i dojazdy, instalacja wod-kan wewnętrzna, podłogi i posadzki, roboty elektryczne.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy