Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 5.2 Transport lokalny – drogi gminne

Wartość Projektu : 917 000 PLN

Kwota dofinansowania : 779 000 PLN

Cel : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów Gminy Jabłoń, wzrost konkurencyjności gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez usprawnienie komunikacji lokalnej w gminie Jabłoń.

Zakres projektu :

Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
Budowę drogi gminnej Nr 103765 L w Gęsi o długości 830 m, oraz drogi gminnej Nr 103764 L w Jabłoniu o długości 656 m